Årets viktigste skatteendringer

Gå til hovedinnhold

Årets viktigste skatteendringer

Her får du en kjapp oversikt over de viktigste endringene for boligeiere i 2018

ÉN KRONE SPART, ER ÉN KRONE TJENT: Det koster å være boligeier, så endringer i skattesatser og regler kan bety mye. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i Norge, og hele 77 prosent av husholdningene eier boligen de bor i. 63 prosent er selveiere, og 14 prosent er andels- eller aksjeeiere. I alt bor 82 prosent av alle personer i Norge i boliger eid av én i husholdningen

Med andre ord så har skattereglene mye å si for lommeboken til folk flest, så det kan være greit å få med seg de viktigste punktene for boligeiere i årets statsbudsjett:

Skattesatsen på alminnelig inntekt senkes fra 24 til 23 prosent

For deg som leier ut eller selger bolig som er skattepliktig, medfører dette altså en noe lavere skatt enn i 2017. Det blir også lavere rentefradrag for alle med lån.

Korttidsutleie ved utleie av egen bolig blir skattepliktig

Skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig fjernes for inntektsåret 2018. Dette innebærer at utleie av primærboligen din skal beskattes som kapitalinntekt dersom du leier den ut i perioder på under 30 dager. Det vil si at dersom du for eksempel har nytt godt av å leie ut boligen din på Airbnb mens du selv har vært på ferie, så vil denne inntekten nå være skattepliktig. 85 prosent av inntekten som overstiger 10 000 kroner vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som ved utleie av fritidsbolig. Det betyr at hvis du i 2018 for eksempel har 20 000 kroner i inntekt fra korttidsutleie av egen bolig, blir 8 500 kroner skattepliktig. For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, der hovedregelen er at man kan leie ut egen bolig skattefritt så lenge man benytter minst halvparten av boligen selv eller brutto leieinntekt ikke overstiger 20 000 kroner.

Ingen kutt, men begrensninger i hvor mye eiendomsskatten kan økes

Eiendomsskatten blir ikke avviklet eller kuttet, men kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten begrenses. Tidligere kunne eiendomsskatten økes med 2 promille-enheter, men nå er det endret til 1 promille-enhet. I tillegg senkes grensen for hvor mye kommunene kan kreve inn i eiendomsskatt det første året de innfører den, fra 2 til 1 promille. Endringen sørger for at de kommunene som ikke har høyeste sats på skatten får en lenger omstillingsperiode, siden den ikke kan økes like fort som før. Siden det ikke foreslås kutt i selve eiendomsskatten eller avvikling, så betyr endringen lite for boligeiere i de kommunene som allerede har høyeste skattesats. Endringene gjelder alle typer eiendom.

Ingen endring i BSU

Vilkårene for BSU endres heller ikke. Man får fremdeles et skattefradrag tilsvarende 20 prosent på det man sparer. Maksbeløpet er 25 000 kroner årlig, maksbeløpet totalt er 300 000 kroner.

Ingen endring i dokumentavgiften

Dokumentavgiften blir som før, så hvis du skal du kjøpe bolig i 2018 må du fremdeles betale 2,5 prosent av salgsverdien i dokumentavgift til staten.

Ingen endring i ligningsverdiene

Formuesverdiene på boliger, tidligere kalt ligningsverdiene, videreføres som i fjor. Primærboliger verdsettes altså fortsatt skattemessig til 25 prosent av reell verdi, mens sekundærboliger verdsettes til 90 prosent av reell verdi. 

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer