1 million kroner fra Enova

Gå til hovedinnhold

1 million kroner fra Enova

Mange forbrukere ønsker å gjøre smarte, miljøvennlige og energisparende tiltak hjemme, men synes det er vanskelig å orientere seg i markedet. Det vil Huseierne og myndighetene hjelpe deg med fremover.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er positiv til Huseiernes initiativ for å hjelpe forbrukerne til å spare penger, miljøet og strømnettet vårt gjennom smartere energivalg.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er positiv til Huseiernes initiativ for å hjelpe forbrukerne til å spare penger, miljøet og strømnettet vårt gjennom smartere energivalg.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Christiane Ylven Vibe.

Like før påske fikk Huseierne innvilget 1 million kroner i prosjektstøtte fra Enova. Det sørger for at vi med solid egeninnsats og ekstern prosjektledelse er et steg nærmere å realisere Huseiernes smarte energipakke.

Sammen med solide nasjonale og internasjonale prosjektpartnere som Schneider Electric, Eaton, Santander, Defa og Otovo, håper vi at vi de neste månedene kan sette sammen et tilbud som skal gjøre det enklere og billigere for medlemmene våre å velge miljøvennlige og energieffektive løsninger til sin bolig.

- Vi er glade for at Huseierne tar ansvar, og legger til rette for en bærekraftig omstilling blant landets boligeiere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Vanskelig å navigere

Hensikten med prosjektet er ganske enkelt å redusere barrierene for at boligeiere investerer i kostnadseffektive og fremtidsrettede tiltak for å redusere sitt eget energiforbruk, samt senke belastningen på distribusjonsnettet for strøm.

- Vi er sikre på at boligeieres interesse for å gjennomføre energitiltak selv kommer til å vokse, men det er et uoversiktlig og vanskelig marked å forholde seg til. Huseierne ønsker å ta en aktiv posisjon i arbeidet med å løse klimautfordringene og hjelpe landets boligeiere til å ta del i det grønne skiftet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

I tillegg er det forventet at det må gjøres tilpasninger for å slippe nye og dyre investeringer i strømnettet som vi forbrukere må betale for.

Folk flest er opptatt av å spare på strømmen av rent økonomiske hensyn, men flere og flere ønsker også å bidra til en omstilling i mer bærekraftig retning.

I henhold til Granavolden-plattformen

- Vi synes det er positivt at Huseierne sammen med Enova vil hjelpe forbrukerne til å gjøre smarte valg. Det er bra for lommeboken, miljøet og strømnettet vårt, i tillegg til at det kan bidra til at vi sammen når de politiske målene når det kommer til energisparing og energieffektivisering, sier Elvestuen.

Granavolden-plattformen sier at det skal legges til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, og at man skal gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiver med nødvendige tilpasninger. Regjeringen har blitt enige om å realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. 

Det skal også legges til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, samt opprettholde, og gradvis styrke, mulighetene for egenprodusert energi for husholdninger, borettslag og landbruket. 

- Initiativ som dette som kan gi forbrukerne den veiledningen og hjelpen de trenger for å ta smarte valg på energifronten, er noe vi støtter fullt ut, avslutter Elvestuen.

Fremtidsrettet

Teknologien der ute er kommet langt, men utbredelsen av smarthusteknologi og produksjon av fornybar energi er fortsatt i startgropen.

- Vi håper at dette prosjektet vil utvikle nye innovative forretningskonsepter. Gjennom prosjektet skal ulike energipakker identifiseres, kost-nytte vurderes, spesifiseres og kvalitetssikres, og markedet skal utfordres til å levere attraktive produkter og tjenester til å møte disse kriteriene, sier Meyer.

Vi tar sikte på å gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg i markedet, bestille og installere solcelleanlegg og varmepumpe, skaffe seg batteripakker, smart strømstyring og elbil-lading. Vi ser også på løsninger for å finansiere tiltakene.

Målet er å lansere tilbudet for medlemmer mot slutten av 2019.

- Det er viktig å understreke at vi i Huseierne ikke skal selge noe, eller tilby noen produkter selv. Dette er kun ment som veiledning og hjelp til boligeiere der ute, avslutter Meyer.

linda@huseierne.no

Kontaktpersoner

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær

+47 920 81 967 Send e-post

Bilde og video