- Forlang lavere boliglånsrente

Gå til hovedinnhold

- Forlang lavere boliglånsrente

Mens Norges største bank har stabil og god vekst med økte utlånsmarginer og overskudd, står boliglånsrenten stille eller settes opp. Det skal ikke du som kunde godta.

GODE TIDER: Norske boliglånskunder er flinke til å betale ned på boliglånene sine, og er med på å gjøre bankene her til lands trygge og stabile. Det burde komme kundene til gode i gode tider, og boliglånsrentene bør settes ned.
GODE TIDER: Norske boliglånskunder er flinke til å betale ned på boliglånene sine, og er med på å gjøre bankene her til lands trygge og stabile. Det burde komme kundene til gode i gode tider, og boliglånsrentene bør settes ned.

En helt fersk rapport som Oslo Economics har laget på oppdrag for Huseiernes Landsforbund, viser at utlånsmarginene på boliglån har vært høyere de siste årene enn tidligere.

Det er i alles interesse at vi har sterke og trygge banker, noe som også sikres gjennom økte kapitalkrav.

Men HL mener at økte utlånsmarginer og økte overskudd burde komme boliglånskundene til gode i form av lavere renter.

Med andre ord så burde du som boliglånskunde legge press på bankene. Ikke vær redd for å be om lavere rente eller å bytte bank.

Økt utlånsmargin

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrenter til kundene og pengemarkedsrenten Nibor, som er renten bankene betaler i markedet.

Rapporten viser at utlånsmarginen i gjennomsnitt er 0,43 prosentpoeng høyere fra 2011 til 2. kvartal 2017 enn den var i perioden 2002-2006. Finanskrisetallene er bevisst holdt utenfor for å ikke gi et skjevt bilde.

Denne økningen i utlånsmargin har i perioden 2011–2017 kostet norske boliglånskunder 56 milliarder kroner ekstra, noe som tilsvarer 12,4 prosent av det samlede beløpet som boliglåntakerne faktisk har betalt.

Hvis man tar utgangspunkt i SSBs levekårsundersøkelse (2015), så betaler norske boliglånskunder i snitt 33 472 kroner i boligrenter årlig. Ved å ta utgangspunkt i den estimerte besparelsen på 12,4 prosent, så ville den enkelte boligeier spart 4150 kroner i boligrenter årlig i snitt.

Økningen i utlånsmarginene har altså medført en betydelig økning i rentekostnader for norske boligeiere.

Bli hørt, eller bytt bank

HL mener at rapporten dokumenterer hvordan norske boliglånskunder har betalt for bankenes kapitaloppbygging.

– Alle landets lånekunder må ta kontakt med sin bank for å forlange lavere rente på boliglånet. Hvis du får nei, bytt bank. Det er det eneste språket eierne og ledelsen i bankene forstår, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Meyer viser til at DNBs aksjekurs har gått fra 58,55 kroner 30. desember 2011 til 151,50 kroner 15. september i år. Det tilsvarer en økning på 160 prosent. I samme periode har Oslo Børs hovedindeks steget med 75 prosent. I tillegg har DNBs overskudd økt fra 13 milliarder kroner i 2011 til 19 milliarder kroner i fjor.

Finanstilsynets rapport om finansforetakene for 1. halvår i år, fastslår at «Bankenes netto renteinntekter økte og var på det høyeste nivået sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital, GFK, siden 2005. Synkende pengemarkedsrente bidro til betydelig bedring i rentemarginen på utlån (i forhold til NIBOR) siden årsskiftet».

– I en tid med synkende og lav rente, så er det lett å glemme at det likevel er penger å spare på lavere boliglånsrenter. En besparelse på 4000 kroner er mer enn det folk flest har fått i skattekutt de senere årene. Det er ikke riktig at det er kundene, og bare kundene alene, som skal betale for at bankene innfrir myndighetenes økte kapitalkrav, avslutter han.

Huseiernes Landsforbund anbefaler deg også å sjekke om din boliglånsrente er konkurransedyktig i Finansportalen.

Kontaktpersoner

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær

+47 920 81 967 Send e-post

Bilde og video

Dokumenter