Vi inviterer til ordførerduell!

Gå til hovedinnhold

Vi inviterer til ordførerduell!

Møt Høyres og Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Porsgrunn og Skien til duell

Hvor: Parkbiografen, Kverndalsgata 1 i Skien
Når: Onsdag 30. august kl. 19:00

Arrangementet er åpent for medlemmene i Huseierne og alle andre interesserte.Lommeboka har en viktigere plass i valgkampen i år enn på lenge.

  • De kommunale avgiftene skyter i været.
  • Kostnadene for rent vann i springen og forsvarlig håndtering av avløpsvannet vil fortsette å øke.
  • Det er politisk diskusjon om nødvendigheten av og størrelsen på eiendomsskatten.
  • Økende boliglånsrenter, høye strømpriser, stor prisvekst på dagligvarer og generell høy prisvekst gjør også hverdagen krevende for mange husholdninger.

Samtidig står kommunene overfor store utfordringer og oppgaver. Vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpssektoren sammen med nye statlige krav, utløser stort investeringsbehov i sektoren. Det er neppe mulig å unngå fortsatt gebyrvekst, men gebyrveksten kan begrenses.

Samtidig vil presset på kommunale tjenester øke. Særlig vil ressursbehovet innenfor pleie- og omsorg vokse. I en slik situasjon kan det bli et betydelig press for å øke inntektene gjennom å sende en større regning til husholdning i form av økt eiendomsskatt.

Vi er opptatt av at husholdningene og boligeierne i Porsgrunn og Skien blir best mulig opplyst om hvordan de fremste ordførerkandidatene vil løse disse utfordringene.

Derfor inviterer vi til åpent valgmøte hvor ordførerkandidatene fra Arbeiderpartiet og Høyre i Porsgrunn og Skien møtes til en to-delt duell. Valgmøte finner sted på Parkbiografen, Kverndalsgata 1 i Skien onsdag 30. august kl. 19:00 og er åpent for medlemmene i Huseierne og alle andre interesserte.

Opplegget for ordførerduellen

Del 1
Innledning om utfordringsbildet (10 minutter)
Morten Andreas Meyer – generalsekretær i Huseierne

Del 2
Duell / samtale mellom Janicke Andreassen (Ap) og Anne Cathrine Syversen (H) - 15 minutter
Hva kan gjøres i Porsgrunn for å begrense den kommunale gebyrveksten med særlig vekt på vann- og avløp?
Hvordan vil eiendomsskatten utvikle seg hvis du blir ordfører i neste periode?

Del 3
Duell / samtale mellom Odin Adelsten Bohmann (Ap) og Marius Roheim Aarvold (H) - 15 minutter
Hva kan gjøres i Skien for å begrense den kommunale gebyrveksten med særlig vekt på vann- og avløp?
Hvordan vil eiendomsskatten utvikle seg hvis du blir ordfører i neste periode?

Del 4
Duell / samtale mellom alle de fire ordførerkandidatene om hvordan samarbeidet på tvers av kommunegrensene kan forsterkes og bidra til mer effektiv drift til beste for innbyggerne - 20 minutter