Vi inviterer til ordførerduell!

Gå til hovedinnhold

Vi inviterer til ordførerduell!

Møt Høyres og Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Sarpsborg og Fredrikstad til duell

Hvor: Quality Hotel Sarpsborg på Grålum
Når: Torsdag 31. august fra kl. 19:00

Arrangementer er åpent for medlemmene i Huseierne og alle andre interesserte.Lommeboka har en viktigere plass i valgkampen i år enn på lenge.

  • De kommunale avgiftene skyter i været.
  • Kostnadene for rent vann i springen og forsvarlig håndtering av avløpsvannet vil fortsette å øke.
  • Det er politisk diskusjon om nødvendigheten av og størrelsen på eiendomsskatten.
  • Økende boliglånsrenter, høye strømpriser, stor prisvekst på dagligvarer og generell høy prisvekst gjør også hverdagen krevende for mange husholdninger.

Samtidig står kommunene overfor store utfordringer og oppgaver. Vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpssektoren sammen med nye statlige krav, utløser stort investeringsbehov i sektoren. Det er neppe mulig å unngå fortsatt gebyrvekst, men gebyrveksten kan begrenses.

Samtidig vil presset på kommunale tjenester øke. Særlig vil ressursbehovet innenfor pleie- og omsorg vokse. I en slik situasjon kan det bli et betydelig press for å øke inntektene gjennom å sende en større regning til husholdning i form av økt eiendomsskatt.

Vi er opptatt av at husholdningene og boligeierne i Fredrikstad og Sarpsborg blir best mulig opplyst om hvordan de fremste ordførerkandidatene vil løse disse utfordringene.

Derfor inviterer vi til åpent valgmøte hvor ordførerkandidatene fra Arbeiderpartiet og Høyre i Sarpsborg og Fredrikstad møtes til en to-delt duell. Valgmøte finner sted på Quality Hotel Sarpsborg på Grålum torsdag 31. august fra kl. 19:00 og er åpent for medlemmene i Huseierne og alle andre interesserte.

 

Opplegget for ordførerduellen

Del 1
Innledning om utfordringsbildet (10 minutter)
v / Morten Andreas Meyer – generalsekretær i Huseierne

Del 2
Duell / samtale mellom Therese Thorbjørnsen (Ap) og Magnus Arnesen (H) - 15 minutter
Hva kan gjøres i Sarpsborg for å begrense den kommunale gebyrveksten med særlig vekt på vann- og avløp?
Hvordan vil eiendomsskatten utvikle seg hvis du blir ordfører i neste periode?

Del 3
Duell / samtale mellom Siri Martinsen (Ap) og Arne Sekkelsten (H) - 15 minutter
Hva kan gjøres i Fredrikstad for å begrense den kommunale gebyrveksten med særlig vekt på vann- og avløp?
Hvordan vil eiendomsskatten utvikle seg hvis du blir ordfører i neste periode?

Del 4
Duell / samtale mellom alle de fire ordførerkandidatene om hvordan samarbeidet på tvers av kommunegrensene kan forsterkes og bidra til mer effektiv drift til beste for innbyggerne - 20 minutter