Maling av grunnmur - en hard jobb

Gå til hovedinnhold

Maling av grunnmur - en hard jobb

Plastikk er langt fra fantastisk på mur. Skal du unngå å kvele pussen, må det hardere og mindre tungtpustende saker til.

 

På 80- og 90-tallet skulle det være klare farger og jevne overflater, også på huset. Flere valgte å male med plastbaserte produkter, men mange opplevde raskt at grunnmuren slo sprekker. Malingen hadde en kvelende effekt på pussen, som etter kort tid falt av i store flak eller løste seg opp til fint, krittliknende pulver. Stoffer som akryl og lateks gav den ønskede overflaten, men virket nærmest som et billig regntøy. Det så ikke så ille ut på utsiden, men inni ble det fort klamt og fuktig.

For å holde på kvaliteten i flere år er murpuss avhengig av å puste. At pussen blir fuktig eller våt er normalt ikke noe problem hvis den også har mulighet til å tørke ut.

- I dag er det blitt mer og mer vanlig med murmaling som er diffusjonsåpen. Den slipper damp ut og hindrer slagregn i å trenge inn, forteller sivilingeniør John Christian Forester i Mur-Sentret.

Dette er ikke bare viktig med hensyn til fuktproblematikken, men også fordi en kalkbasert puss er helt avhengig av å få tilstrekkelig tilførsel av karbondioksid for å herde. Får den ikke det, blir den livløs og går rett og slett i oppløsning.

- Tetter man overflaten, får ikke kalkpussen tilgang på CO2, og holder også på fukt. Vi har sett flere eksempler på steder der man har hakket hull på malingen og opplevd at pussen bare drysser ut, sier Forester

Det viktige med maling som påføres murpuss er altså at den puster, og at den også reagerer med pussen. Malingen må ikke bare bli et utenpåliggende belegg. I hovedsak har vi tre typer malinger som har disse egenskapene: kalkmaling, silikatmaling og sementmaling. Ifølge Forester er det silikatmalingen som i dag er mest brukt, både på grunn av fargeutvalg, værbestandighet og holdbarhet.

Løst forhold til lunsj

Produsentene av silikatmaling har varierende løsninger, men i hovedsak finnes det to typer – enkomponentsmaling og tokomponentsmaling.  Uten å gå for mye i detaljer, kan man si at tokomponentsmalingen er den reneste, med 100 prosent mineralsk innhold.  Den er veldig reaktiv, og de to komponentene blandes derfor på plassen. Blir den stående for lenge, herder den og blir til stein.

- Tokomponents maling krever et rent og fint underlag, og blir gjerne brukt på rehabiliteringsprosjekter, forteller Magnus Fredberg, hos malingprodusenten STS.  Produktet kan være krevende å bruke for amatører, men det er ikke helt umulig.

- Det er viktig å male fra hjørne til hjørne, og det er nok litt mer komplisert enn folk er vant til. Har man et jevnt underlag, tar det fargen til seg likt, ellers blir det lett det de på Frogner kaller pittoresque når de er i Italia, men flammete og skjoldete når de kommer hjem, sier Fredberg.

Enkomponentsmalingen er ofte tilsatt organiske stoffer og fås ferdig utblandet. De billigste kan ha et høyt innhold av plast, som kan gjøre at malingen puster dårligere og dermed fører til skader i pussen. Forester på Mur-Sentret understreker at det er fullt mulig for amatører å gjøre jobben på egenhånd.

- Utfordringen med silikatmaling er påføring. Det krever en nøye gjennomtenkt fremdriftsplan, og man bør ha et ganske løst forhold til lunsjpauser. Stopper man opp underveis, kan skjøten bli synlig for all tid.

Planlegging er altså alfa og omega, og selv om påføringen kan være komplisert, betyr ikke det at profesjonell hjelp er absolutt nødvendig

- Det kan være kostbart å bruke en malermester. Det viktigste å huske på for amatørene er at man må være innstilt på å bruke den tiden som trengs, og følge anbefalinger i bruksanvisningen nøye. All dokumentasjon skal være tilgjengelig hos produsentene og forhandlerne, men enkelte leverandører kan nok bli enda flinkere når det gjelder informasjon, sier Forester.

Ikke så enkelt – puss, puss 

Hvorvidt malingen gjør jobben sin, er også avhengig av pussens sammensetning og kvalitet. Man kan aldri redde en dårlig puss ved å male over, like lite som man kan redde en gammel bil ved å male over rusten.

En puss skal i utgangspunktet bestå av tre sjikt. En grunning, grovpuss og en sluttbehandling, alle med ulike egenskaper. Problemet er, ifølge Magnus Fredberg i firmaet STS, at byggherrene ikke alltid leverer fra seg et kvalitetsprodukt.

- I byggebransjen er det ofte mye anbudspress, og folk henger seg opp i tykkelsen på pussen, men der er det nesten ingen sammenheng med kvalitet. Det som er viktig er antall sjikt og porestrukturen. God puss er viktig for et godt resultat med malingen. Pussen skal kunne stå ubehandlet. Da har du et godt utgangspunkt.

Dårlig tilgjengelighet

Ifølge Fredberg sitter fargehandlere og byggekjedene inne med altfor lite kunnskap når det gjelder maling av mur, og både produktutvalget og rådene du får kan være av dårlig kvalitet.

- Hva du får er veldig avhengig av hvor du handler. Mange steder har liten eller ingen kunnskap, og flere av produktene de anbefaler og selger vil du aldri finne hos profesjonelle. Jeg vil anbefale alle å gå til et kvalifisert håndverkerutsalg. Det samme gjelder for mørtel. Skal man vedlikeholde et trehus er produktene de samme i gjør-det-selv markedet og hos de profesjonelle. Slik er det ikke med murmaling, avslutter Fredberg. 

Forskjellen mellom organisk og mineralsk maling

 

  1. Mineralsk maling reagerer kjemisk med pussen. Organisk maling fungerer som et utenpåliggende belegg.
  2. Mineralsk maling puster, og tørker derfor raskt. Organiske malinger slipper ikke fukten ut på samme måte og like lett.
  3. Mineralsk maling gir kalkbasert puss rikelig tilgang på karbondioksid, som pussen trenger for å herde. Organisk maling stenger karbondioksiden ute.

 

Kilde: Mur-Sentret

Organiske malingtyper

Kalkmaling: Består av hydratkalk (brent kalk tilsatt vann) tilsatt ulike pigmenter og fyllstoffer. Malingen gir en fullstendig pustende overflate. Veggen blir gjerne matt, med et visst fargespill. Kalkmaling har moderat bestandighet mot klimapåvirkning, og bør kun benyttes på puss med kalkinnhold som er større enn 70 prosent.

 

Silikatmaling (tokomponent): Består av flytende kaliumsilikat og mineralsk, tørt pigment som blandes rett før bruk. Krever at underlaget er relativt enhetlig og homogent. Til ujevne overflater, finnes egne strukturjevnende hjelpestoffer som kan tilsettes i grunningsstrøket.

 

Silikatmaling (enkomponent): Består av standard silikatmaling, tilsatt organiske stoffer for blant annet å forhindre at bindemiddelet forstenes under lagring. Disse malingene levers i spann klar til bruk. Produktet kan brukes på de fleste mineralske pussunderlag.

 

Sementmaling: Består av sement, pigment og eventuelle tilsetningsstoffer. Gir en matt overflate med fargespill. Malingen inneholder ofte plasttilsetning for å bedre vedheft og vanntettende egenskaper.

 

Kilde: Mur-Sentret

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer