Flekkfjerningsguide

Gå til hovedinnhold

Flekkfjerningsguide

Flekker på klær eller møbler er både skjemmende og irriterende, men det meste kan løses med gode triks. Du trenger bare noen basisvarer i skapet.

Flekkfjerningsguide: Slik fjerner du flekker fra møbeltekstiler, klær og andre tekstiler

Det beste er alltid å ta flekken med en gang, men noen ganger er det vanskelig, for eksempel når sausenebbet velter under middagen. Hvis den hvite, gamle duken du så gjerne vil bruke til jul, til påske eller til familiefest er full av flekker etter tidligere moro, så fortvil ikke, for den kan bli like fin som ny med glyserol. Glyserol (glyserin) er en av basisvarene du bør skaffe deg. Biotex, flekkfjerningsspray, Zalo, salmiakk, hydrogenperoksid, white spirit og rødsprit er andre midler vi bruker i disse oppskriftene hentet fra egne erfaringer, den store veven og diverse litteratur. Glyserol og hydrogenperoksid vil du finne på apotek, white spirit og rødsprit i jernvarehandelen eller i en byggevarebutikk og resten i dagligvarehandelen.

Alfabetisk

Guiden er alfabetisk og under hver type flekk inndelt i møbeltekstiler, som er møbelstoff, tepper eller tekstiltapet, og i vaskbare tekstiler som er klær, gardiner, duker med mer. Merk deg at når du bruker white spirit må flekken bearbeides grundig for å unngå skjolder.

Banan

Møbeltekstiler: Løs flekken med flekkfjerningsspray. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Løs flekken med flekkfjerningsspray, eller bløtlegg tekstilet i vann tilsatt for eksempel Biotex. Skyll i rent vann. Hvis nødvendig, vask tekstilet etterpå med egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Blod

Møbeltekstiler: På fersk flekk, løs med kaldt vann og tørk opp. En gammel flekk løser du med kaldt vann tilsatt litt salmiakk. Skyll med rent vann og tørk opp.

Vaskbare tekstiler: På fersk flekk, skyll ut med kaldt vann. På gammel flekk, bløtlegg i lunkent vann tilsatt for eksempel Biotex. Vask tekstilet med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Brus

Møbeltekstiler: På fersk flekk, løs med kaldt vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. På gammel flekk, løs med glyserol i 10 minutter. Børst flekken med en myk neglebørste. Fjern eventuelle rester med lunkent vann tilsatt Zalo. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: For å løse flekken gjør som med tekstile belegg. Vask tekstilet med egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Bær (se frukt)

Coca Cola (se frukt)

Egg

Møbeltekstiler: På fersk flekk, fjern mest mulig fast stoff med en butt kniv. Løs rester med kaldt vann tilsatt for eksempel Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. På gammel flekk, løs flekken med flekkfjerningsspray. Børst flekken med en myk neglebørste. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Løs og vask i lunkent vann tilsatt for eksempel Biotex. Skyll i rent vann.

Fargeflekk

Møbeltekstiler: Bearbeid flekken med rødsprit tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Bearbeid flekken forsiktig med en klut fuktet med rødsprit eller dypp flekken i rødsprit oppvarmet i vannbad og tilsatt litt Zalo. Vask med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle. Dersom tekstilet tåler bleking kan du løse flekken med hydrogenperoksid før vask.

Fett

Møbeltekstiler: Dersom flekken er fersk, løs opp med Farris og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Dersom flekken er gammel, løs opp med white spirit. Bruk lite sprit, og jobb med flekken til den er tørr for å unngå skjolder.

Vaskbare tekstiler: På en fersk flekk kan du fukte med Zalo og skylle gjennom flekken med kokende vann. Er flekken gammel, løs flekken med white spirit eller legg på flytende vaskemiddel og la det virke i 30 minutter, før du vasker med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Fløte

Møbeltekstiler: Løs med lunkent vann tilsatt for eksempel litt Zalo. Skyll med rent vann tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Skyll gjennom flekken med lunkent vann, og løs opp eventuelle rester med flekkfjerningsspray før du skyller med rent vann.

Frukt

Møbeltekstiler: Bearbeid flekken med rødsprit tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Dersom flekken er ny, spyl kokende vann gjennom tekstilet før flekken har tørket. Dersom flekken har tørket, bløtlegg i vann tilsatt for eksempel Biotex og skyll med rent vann, eller løs med glyserol i 10 minutter, og skyll med rent vann.

Iskrem

Møbeltekstiler: Dersom flekken er fersk, løs med lunkent vann tilsatt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Dersom flekken er gammel, løs med flekkfjerner, skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Skyll gjennom flekken med lunkent vann hvis den er fersk. Dersom den er tørket, løs med flekkfjerningsspray eller bløtlegg og vask i vann tilsatt for eksempel Biotex før du skyller i rent vann.

Kaffe med fløte

Møbeltekstiler: Er flekken fersk, løs med kaldt vann tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Er flekken gammel, se kaffe uten fløte.

Vaskbare tekstiler: Spyl kaldt vann gjennom flekken, og løs eventuelle rester med flekkfjerningsspray før du skyller med kaldt vann.

Kaffe uten fløte

Møbeltekstiler: Dersom flekken er fersk, løs med varmt vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Er flekken gammel, løs med glyserol. Bearbeid flekken med en myk neglebørste og vann tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

NB! Garvesyren i kaffen vil løses, men først etter ca 10 timer hvor flekken bør være fuktig. Tilsett mer glyserol om nødvendig.

Vaskbare tekstiler: Er flekken fersk, skyll med varmt vann. Er flekken gammel, fukt lett og legg på glycerol, se NB over. Vask til slutt med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Kakao

Møbeltekstiler: For en ny flekk, se melk, for en gammel flekk, se farge.

Vaskbare tekstiler: For en ny flekk, bløtlegg og vask i vann tilsatt Biotex. Skyll med rent vann. For en gammel flekk, legg flytende vaskemiddel på flekken og la det virke i 30 minutter

Krem (se fløte)

Kosmetikk

Møbeltekstiler: Fjern fettet først med litt white spirit. Løs så opp fargestoffene med rødsprit oppvarmet i vannbad og tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Fjern fettet først med litt white spirit. Løs så opp fargestoffene med rødsprit oppvarmet i vannbad og tilsatt litt Zalo og skyll med rent vann, eller la flytende vaskemiddel ligge på flekken i 30 minutter. Vask til slutt med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Majones

Møbeltekstiler: Fjern fettet med white spirit. Fjern eggrester med kaldt vann tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Fjern fettet med white spirit. Fjern eggrester med kaldt vann tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Vask til slutt med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Melk

Møbeltekstiler: En ny flekk kan løses med lunkent vann tilsatt litt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Er flekken gammel kan den løses med en flekkfjerningsspray før du tørker opp med en tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Er flekken ny skyller du lunkent vann gjennom flekken, er den gammel bør du bløtlegge tekstilet i vann tilsatt for eksempel Biotex, før du skyller med rent vann.

Olje

Møbeltekstiler: Er flekken ny, kan du løse flekken med varmt vann tilsatt Zalo. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir. Er flekken gammel, kan den løses opp med white spirit før du tørker opp med en tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Er flekken ny, legg Zalo på flekken og skyll gjennom med varmt vann, er den gammel bør den løses med white spirit før du tørker opp med en tørr klut eller husholdningspapir. Vask med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Oppkast

Møbeltekstiler: Fjern det du kan. Løs rester med kaldt vann tilsatt salmiakk og tørk med papir. Du kan også forsøke flekkfjerningsspray. Skyll med rent vann og tørk opp. Er oppkastet tørket, skrap vekk det du kan før du løser rester med kaldt vann tilsatt salmiakk, eller bruk flekkfjerningsspray. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Bløtlegg i lunkent vann tilsatt for eksempel Biotex. Vask med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Rødvin (se vin)

Saft (se frukt)

Saus (se fett)

Sennep

Møbeltekstiler: Skrap bort alt løst. Fjern rester med white spirit eller lunkent vann med Zalo. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Skrap bort alt løst. Løs med white spirit eller legg Zalo på flekken og skyll gjennom tekstilet med varmt vann. Rester etter fargestoffer fjernes som fargeflekk.

Sjokolade

Møbeltekstiler: Skrap bort alt løst. Dersom flekken er ny, fjern rester med varmt vann tilsatt Zalo. Dersom flekken er tørr, løs med white spirit. Er flekken gammel, løs rester med glyserol i 10 minutter. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Skrap bort alt løst. Dersom flekken er ny, fukt den med Zalo og spyl lunkent vann gjennom tekstilet. Hvis flekken er tørr, hell litt flytende vaskemiddel på flekken og la det virke i 30 minutter. Vask med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Sot

Møbeltekstiler: Fukt med flekkfjerningsspray og la det virke. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Fukt og løs flekken med flekkfjerningsspray eller hell litt flytende vaskemiddel på flekken og la det virke i 30 minutter. Vask med egnet vaskemiddel i så varmt vann som tekstilet kan tåle.

Sprit (se vin)

Stearin

Møbeltekstiler: Kjøl ned flekken med isbiter i plastpose og skrap av fast stearin. Løs rester med white spirit og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Dersom flekken er fersk, skrap av stearin med en butt kniv. Spyl gjennom tekstilet med kokende vann. Vask tekstilet med et egnet vaskemiddel i så varmt vann som det tåler. Hvis flekken er gammel, legg tekstilet i fryseboksen og brekk bort så mye som mulig. Løs restene med Biotex eller dypp flekken i kokende melk og skyll med varmt vann. Vask deretter tekstilet i så varmt vann som tekstilet kan tåle. Metoden med strykejern og absorberende papir gjør at stearinen trekker inn i fibrene og blir vanskeligere å fjerne.

Te med melk

Møbeltekstiler: Løs flekken med Biotex eller flekkfjerningsspray. Skyll med lunkent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Dersom flekken er fersk, løs den med Biotex eller flekkfjerningsspray, eller bløtlegg i lunkent vann tilsatt Biotex, eller legg flytende vaskemiddel på flekken og la det ligge i 30 minutter. Vask deretter tekstilet i så varmt vann som tekstilet kan tåle. Dersom flekken er gammel, se te uten melk.

Te uten melk

Møbeltekstiler: Løs flekken med Biotex eller flekkfjerningsspray. Skyll med lunkent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Løs flekken med Biotex eller flekkfjerningsspray. Skyll med lunkent vann og tørk opp. Dersom flekken er gammel må den løses med glycerol, se kaffe uten fløte.

Tomatketchup

Møbeltekstiler: Hvis flekken er fersk, skrap bort så mye som mulig før du fukter flekken med flekkfjerningsspray og lar det ligge på en stund. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: Hvis flekken er fersk, skrap bort så mye som mulig før du fukter flekken med flekkfjerningsspray og lar det ligge på en stund, eller legg på flytende vaskemiddel og la det virke i 30 minutter. Vask deretter tekstilet i så varmt vann som tekstilet kan tåle. For gamle flekker fukter du med glyserol i 10 minutter før du vasker tekstilet.

Tran

Møbeltekstiler: På en fersk flekk legger du en dråpe Zalo på flekken før du skyller med varmt vann og tørker opp med tørr klut eller husholdningspapir. En gammel flekk må løses opp med white spirit, og bearbeides forsiktig med vann tilsatt Zalo. Skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: På en fersk flekk legger du en dråpe Zalo på flekken og spyler varmt vann gjennom tekstilet. Er flekken gammel, løses den opp med white spirit før tekstilet vaskes i så varmt vann som det kan tåle.

Vin

Møbeltekstiler: Løs med flekkfjerningsspray, skyll med rent vann og tørk opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: På en fuktig flekk, spyl kokende vann gjennom flekken før den har tørket. På en tørr flekk av hetvin, fersk rødvin eller hvitvin, legg flytende vaskemiddel på flekken og la det ligge i 30 minutter. Vask i så varmt vann som tekstilet kan tåle. For gamle flekker og vellagret rødvin, se gammel teflekk.

Øl

Møbeltekstiler: Løs med lunkent vann tilsatt litt Zalo, før du skyller med rent vann og tørker opp med tørr klut eller husholdningspapir.

Vaskbare tekstiler: På ferske flekker, bearbeid forsiktig med lunkent vann. Er flekken gammel vil du kunne fjerne sukkeret med lunkent vann. Dersom det fortsatt er rester etter fargestoff, kan du løse dem med Biotex, før du skyller og vasker. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler