Tør du bruke utleiemegler?

Gå til hovedinnhold

Tør du bruke utleiemegler?

Å sette bort utleieansvaret av din egen bolig kan virke som en enkel løsning, men vær klar over det er du som tar den økonomiske risikoen.

Det kan være lett å sovne under vingene til en megler som leier ut boligen for deg. Det er viktig å huske på at det til syvende og sist er du som sitter med ansvaret. Megleren har ansvaret for den praktiske gjennomføringen, men risikoen er det du som tar.

- Jobben vår består i å kvalitetssjekke dine potensielle leietakere og gjennomføringen av utleie. Det vi som megler gjør er at vi tar en grundig sjekk av de potensielle leietakerne som har vært på personlig visning og leverer disse til utleier. Til syvende og sist er det utleier som gir klarsignal til at vi kan leie ut deres bolig til en person. Utleier står helt fritt til å avslå potensielle leietakere, og man har stort sett flere alternativer å velge mellom, sier daglig leder Hans P. Salomonsen i Leiebolig.

En utleiemegler tar seg av den praktiske gjennomføringen.

- Dersom det oppstår problemer som fører til økonomisk tap for utleier som kan tilbakeføres til oss, erstatter vi tapet. Når det gjelder hærverk og slike ting er det utleier som må ta tapet. Vi vil da fremme et krav overfor leieboer og skulle ikke dette kravet imøtekommes er Husleietvistutvalget (HTU) neste instans, sier han.

 

Fikk trøbbel 

Det vanskeligste når du skal leie ut en bolig er å avgjøre hvem som er skikket til å leie. Eva Stine Hoff-Hansen leide ut sin oslobolig gjennom Leiebolig og trodde dette skulle forholde seg problemfritt. Problemene tårnet seg opp da leieboer flyttet uten å fullføre oppsigelsen. Leiligheten var i en stand Hoff-Hansen mener var uakseptabel. Mye av inventaret var ødelagt, sofaen var nedgriset og leiligheten var full av røyklukt.

- Jeg måtte bruke påskeferien min på å vaske alt fra seige lister til kjøleskap og toalett. Leiebolig tilbød seg å skaffe vaskebyrå, men som student hadde jeg ikke råd til å betale for dette, sier hun.

Saken endte hos Husleietvistutvalget (HTU), hvor Hoff-Hansen fikk medhold på en del av punktene. Her ble det besluttet at depositumet skulle deles likt mellom partene. Leieboer valgte gjennom sin advokat å anke avgjørelsen, noe som til slutt førte til et forlik mellom de to partene.

- Leieboers advokat og jeg ble deretter enige om et forlik hvor hele depositumet skulle tilfalle Hoff-Hansen, forteller advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund. Altså fikk Hoff-Hansens sak et bedre utfall enn hos HTU. Da Frigland kontaktet Nordea angående depositumet hadde verken leieboers advokat eller Leiebolig informert Nordea om å fryse depositumet. Nordea hadde allerede betalt ut pengene – halvparten til Hoff-Hansen og halvparten til sosialkontoret i Oslo, som hadde stilt det opprinnelige depositumet.

- I denne saken er alle enige om at min klient skal ha pengene, men ingenting skjer dersom sosialkontoret ber om regress fra leietaker, sier Frigland. Saken er enda ikke avsluttet og Frigland har stor tro på at Hoff-Hansen skal få resten av pengene hun har krav på.           

 

Vanskelig å sjekke

Spørsmålet Hoff-Hansen står igjen med er hvorfor ingen kunne ta ansvar for det som hadde skjedd.

- Jeg føler at man kan bli lurt av å tro at utleieselskapet tar godt vare på leiligheten din. Du har liten kontroll på hvem de leier ut til. I mitt tilfelle var det en sosialklient som jeg ikke hadde noen som helst mulighet til å bakgrunnssjekke. Dette tok jeg for gitt at Leiebolig tok ansvar for. Det står på hjemmesidene deres.

- Når du som utleier, privatperson eller meglerfirma, skal innhente bakgrunnsinformasjon om en potensiell leieboer vil du møte mange stengte dører. Et sosialkontor vil ikke kunne gi deg noen opplysninger om personen. Disse er taushetsbelagt. Du får heller ingen fullgod informasjon via kredittsjekk og liknende. Disse opplysningene sier ingenting om personens boeevne. Ei heller vet du lite om en person som er førstegangs leier. De eneste referansene som foreligger fra tidligere boforhold er fra barndomshjemmet, sier advokat Frigland.

- Det er vanskelig å kommentere enkeltsaker, men det er selvsagt en utfordring å gjøre grundig nok sjekk. Samtidig er det dette vi lever av og vi er avhengig av å finne gode leietakere. Derimot kan vi aldri garantere at man ikke vil oppleve ubehageligheter. På generelt grunnlag kan jeg si at det i enkelte tilfeller oppstår konflikt når leieforhold avsluttes. Spesielt hvis det har skjedd ting som i dette tilfellet. I vår kontrakt med utleier står det at utleier plikter å ha forsikringer som kan dekke slike tilfeller. Vi krever derimot ikke at det skal dokumenteres, sier Salomonsen, som allikevel ikke er steil på at utleier må bære alt ansvaret selv.

- Jeg ser at det er ting med lovverk og praksis som ikke alltid er som det bør være. Dette må vi jobbe med overfor myndighetene og namsmann. Vi må forholde oss til lovverket slik verden ser ut i dag, og så får vi se om det kan skje forandringer som gjør det bedre for alle parter, sier han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer