Se an boligsøkere

Gå til hovedinnhold

Se an boligsøkere

Sjekk alltid referanser. Alle legger vekt på å virke tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks.

 

- Vil du unngå problematiske leietagere, bør du sjekke referanser før du leier ut. Be om navn på en eller to referansepersoner, gjerne tidligere utleiere. De er som regel den beste referansen, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.  Snakk eventuelt med arbeidsgiver. Ulempen er at han sjelden vet noe om det du helst skulle kjenne til, nemlig vedkommendes bomønster og evne til å betale regninger i tide. Vandelsattest kan du ikke kreve fra en potensiell leieboer. Det krever konsesjon og spesialtillatelse.

Forteller tidligere utleiere om utagerende festing til langt på natt, mye trafikk  inn og ut av hybelen til alle døgnets tider, truende oppførsel eller manglende husleie, er det kanskje ikke leieren du drømmer om selv om vedkommende er pent kledd og har en høflig fremferd der og da.

 

Ikke anledning til å diskriminere

 

Kristne har i mange år vært de klare vinnerene i konkurransen om de billigste og beste studenthyblene. Rolige, ikke-røykende kristne jenter har alltid vært populære blant utleiere. Boligsøkere bruker ofte uttrykk som kristen, rolig, avholdsmann, sørlending og lignende i jakten på et egnet leieobjekt. Men har du en hybel å leie ut, kan du ikke legge vekt på at leier er kristen eller fra spesielle steder i landet. Siden 2004 har det vært forbudt å diskriminere.

- Så lenge loven sier at utleier ikke skal ta hensyn til trosbekjennelse, kan man ikke legge vekt på at en boligsøker er kristen, sier advokat Anders Leisner. I konkurranse mellom to ellers likeverdige kandidater står man ikke fritt til å velge den som er kristen fremfor en ateist eller en muslim.

”Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opphav eller homofil legning, leveform eller orientering, og slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet” heter det i Husleieloven.

- Når boligsøkeren tilkjennegir hva slags livssyn eller religion han eller hun tilhører, blir det problematisk i forhold til loven om diskriminering, mener Leisner. Med ordet kristen signaliserer man også at man er vestlig og hvit.

 

Kan skape problemer

 

Loven sier at hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, skal slik diskriminering anses som bevist, ”med mindre den som har utført handlingen sannsynliggjør at det likevel ikke har funnet sted diskriminering i strid med denne lov.”  Utleier kan derfor komme opp i vanskelige og ubehagelige situasjoner. Man kan selvfølgelig hevde at det er andre årsaker til valg av leieboer enn at vedkommende var kristen eller hvit, men det kan være vanskelig å bevise.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer