Over 1 000 nye studentboliger

Gå til hovedinnhold

Over 1 000 nye studentboliger

Regjeringen har fordelt 359 millioner kroner til bygging av 1 260 studentboliger i år.

Stort behov: Studentmassen har økt betraktelig, og de trenger alle et sted å bo.

–Vi har valg å tildele om lag tre fjerdedeler av tilskuddene til pressområdene, fordi vi mener at behovet er størst på disse stedene. Samtidig ser vi at det også er behov for flere studentboliger andre steder i landet. Vi har satt oss som mål å bygge flere studentboliger. Nå er det viktig at studentsamskipnadene holder trykket oppe på utbyggingen, slik at vi får god fremdrift i prosjektene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De siste ti årene har antall studenter økt med 37 000 personer. I samme periode har antall studentboliger øke med om lag 9 000.

I Oslo, landets største studentby, er det langt over 60 000 studenter, men bare 8 000 studentboliger. I andre byer er situasjonen enda verre. I Bodø må 6 000 studenter slåss om 576 studentboliger, og i Stavanger, hvor det er 11 000 studenter, er det kun 1 100 studentboliger.

- Når vi når vår målsetting om 4 000 nye boliger vil vi ha et tilbud til omtrent 20 prosent av alle studenter i Oslo, sier Trond Bakke, boligdirektør i Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS.)

Selv om Oslo ligger på toppen av pengetildelingen, med tilsagn om tilskudd til 276 nye hybelenheter, er det altså et godt stykke igjen før dette målet er nådd. 

Tabellen under viser hvordan tilsagnene om tilskudd er fordelt geografisk.

 

 STED  ANTALL NYE HYBELENHETER
 Haugesund  50
 Kristiansand  60
 Sandnes og Stavanger          93
 Oslo  276
 Ås  50
 Bergen  140
 Trondheim  174
 Drammen  50
 Sogndal  50
 Tønsberg  58
 Elverum  2
 Halden  50
 Bodø  105
 Tromsø og Svalbard  50,5
 Porsgrunn  50

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer