Narkotika er ikke nødvendigvis oppsigelsesgrunn

Gå til hovedinnhold

Narkotika er ikke nødvendigvis oppsigelsesgrunn

Selv om leieboren din ruser seg på hasje eller heroin, kan du ikke uten videre kaste ham ut.

- Alle trenger et sted å bo. Betaler man husleien og oppfører seg skikkelig, er det ingen grunn til at man skal kastes ut, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner. Man kan altså ikke si opp noen selv om man har mistanke om at de ruser seg med forbudte stoffer.

Det er ikke noe forbud mot å være beruset, ikke en gang synlig beruset, påpeker advokat Leisner. Alkoholmisbruk, pillemisbruk eller narkotikamisbruk er i seg selv ingen grunn til å si opp et leieforhold.

- Rusmisbruket må medføre et vesentlig brudd på leieavtalen og / eller husleieloven for at leieforholdet skal kunne avsluttes, understreker han. Hvis rusmisbruket medfører bråk til alle døgnets tider, brudd på husordensreglene og stor trafikk som blir en belastning for bomiljøet, forholder saken seg annerledes. Leisner understreker at rusmisbruket må være vesentlig til sjenanse, og brudd på lover og regler må skje flere ganger før man kan gå til det skritt å heve kontrakten.

Leieboeren har gjennom husleieloven et omfattende oppsigelsesvern, og reglene for hvordan en oppsigelse skal skje, er detaljert utformet. Følges ikke reglene til punkt og prikke, kan leieboeren komme til å bli boende i leiligheten.

 

Sjekk referanser før du leier ut

Vil du unngå problematiske leietagere, bør du sjekke referanser før du leier ut. Be om navn på en eller to referansepersoner, gjerne tidligere utleiere. Snakk eventuelt med arbeidsgiver, råder advokaten i Huseiernes Landsforbund. Vandelsattest kan du ikke kreve fra en potensiell leieboer. Det krever konsesjon eller spesialtillatelse. ngs@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer