Vedlikehold vintertaket!

Gå til hovedinnhold

Vedlikehold vintertaket!

Forebyggende tiltak sparer gårdeiere for utgifter og skader som overhengende istapper og snødekte tak kan medføre.

Gutta i Høyden Eiendomsservice klatrer heller opp selv enn å bruke lift når de utfører service på bygninger. FOTO: Høyden Eiendomsservice

 

Snøen har lagt seg på bakken mange steder i landet, og det er høy tid for å sikre bygården mot is– og snøras. Loven sier at når snø eller is risikerer å falle ned fra hustak mot offentlig sted, må gårdeier opplyse publikum om dette med avvisere eller lignende innretninger. I tillegg plikter eier å rydde taket snarest mulig.


Kan gi stygge skader

 
Dersom de ikke blir fjernet, kan is- og snømasser på tak i bygårder føre både til stygge ulykker og høye bøter. Hvis snøen risikerer å falle ned fra taket, er det gårdeiers plikt å opplyse forbipasserende om dette. En god måte å gjøre det på er å henge opp skilter, eller sette opp avsperringer på bakkenivå. Høyden Eiendomsservice er et av de firmaer som tilbyr serviceavtaler på vedlikehold og sikring av bygninger i Oslo, og i deres såkalte «Trygg Vinter»-avtale følger det med både sperrebånd og solide bukker som kan brukes for å hindre fotgjengere å ferdes under tak med risiko for ras.

– Siden det sitter skilter som advarer mot snøras så og si overalt om vinteren, som ikke fysisk hindrer folk fra å gå under istappene, er det nok mange som ikke bryr seg om advarslene. I «Trygg Vinter»-avtalen vår følger det med både stålbukker og sperrebånd slik at gårdeier kan sperre av området ordentlig inntil til vi kommer og fjerner istappene. Det minimerer risikoen for forbipasserende vesentlig, sier Andreas Widlund i Høyden Eiendomsservice.

I tillegg til avsperringsutstyret, forplikter seg Høyden til å fjerne snø og is innen 24 timer for kunder med serviceavtale. I motsetning til mange andre firmaer, klatrer guttene i Høyden hovedsakelig opp med tau for å fjerne snø og is. Ifølge firmaet gjør dette at de kan utføre grundigere service på bygningen, i tillegg til at det er mer kostnadseffektivt å klatre opp fremfor å bruke lift.


Tenk preventivt


Snømasser på hustak i offentlige strøk utgjør et faremoment for forbipasserende, og gårdeier er pliktet til å holde gaten fri fra is- og snøras. Å klatre opp på et snødekket tak er litt av et høyrisikoprosjekt, og det beste er å ta hjelp av profesjonelle for å gjøre jobben. Nå som snøen er på vei kan det være en god idé å sette opp såkalte snøstoppere, som monteres på kanten av taket. Dette vil redusere risikoen for snøras betraktelig.

– Snøstoppere er en kjempebra investering. De kan i prinsippet være montert i flere tiår uten noe særlig vedlikehold før de må byttes, tipser Andreas.

Mange bygninger har allerede en eller annen form for snøstoppere på taket. Det er imidlertid viktig å sørge for at disse dekker hele taklengden, slik at snøen ikke slipper igjennom noe sted. I tillegg kan man feste strekkmetall langs kanten, for å øke motstandsevnen.  


Varme i takrennen


For at det ikke skal dannes istapper på kanten av taket, anbefaler Andreas gårdeiere å installere varmekabler i takrennene sine. De fleste modellene har effektive styringssystemer som sørger for at kablene holder riktig temperatur, og ikke bruker mer strøm enn nødvendig. Varmekablene vil nok ikke passere ubemerket på strømregningen, men etter at Oslo kommune satte opp bøtene for ikke å fjerne snø og is fra taket til 5 000 i fjor, kan det bli dyrt å la isen leve sitt eget liv i byen. Andreas opplever at gårdeiere generelt er altfor trege med å få ryddet takene sine.  

– Jeg anbefaler alle gårdeiere å følge nøyere med på snøfall og temperaturskifter. Mange venter for lenge med å bestille is- og snøfjerning til takene sine, og ringer oss veldig kort tid før snøen faller av taket, sier han.


Hold gaten fri!


Hvis du skal fjerne snø og is i bygården på egen hånd, må du også huske å tenke på sikkerheten på bakkenivå. Snømasser som måkes ned taket faller tungt, og kan medføre store skader både på biler og fotgjengere. Sørg for å sperre av et stort område av gaten under taket, og ta gjerne hjelp av noen som kan assistere deg på bakkenivå. Dersom du leier inn et vedlikeholdsfirma for å fjerne snø og is fra taket, vil de sørge for å holde gaten fri for deg. 

Andreas understreker at det vil være nødvendig å ta inn profesjonell hjelp i de aller fleste tilfellene.

– Mange gårdeiere tenker nok at faren for snøras er borte når de har montert snøstoppere og varmekabler, men det er den ikke. Vi er pådrivere for at alle bygg skal ha montert begge deler siden det forhindrer mange mindre ras, men man er allikevel nødt til å få profesjonelle opp på taket for å måke vekk snø og is etter store nedbørsperioder, sier han. miso@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer