Vær obs på dokumentasjon fra tappekraner og blandebatterier

Gå til hovedinnhold

Vær obs på dokumentasjon fra tappekraner og blandebatterier

Kun 3 av 27 firmaer hadde alle papirene i orden og 86 produkter ble fjernet fra markedet da Direktoratet for byggkvalitet DiBK hadde tilsynskampanje.

Tilsyn av tappearmaturer, det vil si kraner og blandebatterier i kontakt med drikkevann, trukket fra markedet. Det er ditt ansvar å sjekke at det er godkjent.

27 firmaer og 228 tappearmaturer, altså kraner og blandebatterier i kontakt med drikkevann, ble nylig kontrollert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). De 27 firmaene det ble ført tilsyn med, inkluderer produsenter, importører og distributører. Dette omfatter også omsetningsleddet som består av grossister, rørforretninger, byggevarekjeder og andre butikker i tillegg til nettvarehandel.

- Tilsynet avslørte at firmaene som ble kontrollert hadde liten kjennskap til sine forpliktelser til dokumentasjon av tappearmaturer, sier senioringeniør Hilde Balke i DiBK.

DiBK vet ikke nøyaktig hvor mange produkter det finnes på markedet i Norge.

- Trolig er det snakk om flere tusen ulike tappearmaturer, forteller senioringeniøren.

Her finner du den fullstendige rapporten.

DiBK har heller ikke en fullstendig oversikt over alle firmaer som selger tappearmaturer.

- Det er sannsynlig at flere ikke har papirene i orden, sier hun.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Kontroll på sin plass

Hensikten med en produktdokumentasjon er å gi forbrukerne tilstrekkelig informasjon om byggevaren, slik at man kan vurdere om produktet har de riktige egenskapene og kan brukes i norske byggverk.

- Når det gjelder tappearmaturer, skal de blant annet være trykktestet med tanke på slitasje og vanntrykk og ha dokumentasjon på utlekking av tungmetaller, sier Balke.

Les også denne artikkelen om giftig vann fra kraner uten godkjenning.

Informasjon skal følge varen.

- Mange av produktene vi førte tilsyn med hadde dokumentasjon, men de ble omsatt under et annet navn enn det som var oppgitt i produktsertifikatet, understreker Balke.

Hvis ikke et produkt markedsføres med navnet som står i produktsertifikatet, må importøren eller distributøren sørge for å få på plass egen dokumentasjon.

Ditt ansvar å sjekke

Men hvordan skal man gå frem for å sjekke om man har installert et produkt som er godkjent eller i samsvar med gjeldende krav?

- Etterspør gjerne produktdokumentasjon og kontroller beskrivelsen av byggevarens egenskaper, råder senioringeniøren. 

Produktdokumentasjonen skal følge med produktet og være på norsk, svensk eller dansk. Om dokumentasjonen ikke følger med produktet, bør du kontakte leverandøren, som skal ha disse opplysningene fra produsenten, importøren eller distributøren. Dersom du finner ut at papirene ikke samsvarer med produktet du har fått installert bør du også henvende deg til leverandøren.

- Enhver som omsetter en byggevare har plikt til å sørge for at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon, sier Balke.

At en tappearmatur er trukket fra markedet innebærer at det kontrollerte firmaet har trukket tilbake varen, men det betyr ikke at andre firmaer som ikke ble kontrollert ikke fortsatt selger produktet. For kunder som allerede har fått installert et tilbaketrukket produkt, vil de ikke få denne informasjonen med mindre leverandøren tar kontakt.

- Vårt tilsyn omfattet ikke krav om tilbaketrekking av produkter som allerede var solgt, forteller DiBK.

Liten konsekvens

Dersom en byggevare ikke har tilfredsstillende dokumentasjon, kan DiBK gi pålegg om å stanse markedsføring, omsetning og bruk av produktet, men også gi pålegg om tilbakekalling av produktet, eventuelt gi tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Men det forutsetter altså at problemet blir oppdaget.

86 av 228 produkter ble trukket tilbake fra markedet. For de andre virksomhetene hvor feil ble oppdaget har disse blitt rettet. Likevel kan det altså være snakk om langt flere produkter som ikke er godkjente for det norske markedet.

Balke oppfordrer hele bransjen til å gå gjennom sortimentet sitt og sørge for at produktene er riktig dokumentert. Derimot synes ikke DiBK at en offentliggjøring av enkeltaktører eller enkeltprodukter er hensiktsmessig. 

- Disse virksomhetene har rettet feilene eller trukket de aktuelle produktene fra markedet. Dette var formålet med tilsynet, sier hun. 

DiBK har ikke informasjon om noen av disse 86 produktene er til salgs andre steder. En byggevare skal ha dokumentasjon som beskriver egenskapene til produktet uavhengig om produktet selges på nett eller i butikk.

- Dersom det ikke foreligger tilfredsstillende dokumentasjon, bør forbruker etterspørre dette, avslutter Balke. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer