Tyveri under flytting

Har du ikke forsikret deg under flytting kan du gå på en kjempesmell om ulykken er ute.

 

Enten du gjør jobben selv eller leier inn profesjonell hjelp er det dine personlige ting samlet gjennom årenes løp som flyttes på. Noen er av stor materiell verdi, mens andre kan ha stor affeksjonsverdi. Gjennom flyttebyråene er man generelt dårlig forsikret dersom man ikke tegner ekstra forsikring, og flytter du selv er det ikke sikkert innboforsikringen din dekker noe som helst. Tør du virkelig spille russiks rulett med dine personlige eiendeler?

 

Flyttebyråets ansvar

 

Et flyttebyrå som gjør en jobb har visse regler å forholde seg til. Forsikring er selvsagt nødvendig og pålagt. Flyttebyråene forholder seg til tre forsikringer; vanlig ansvarsforsikring, utvidet godsansvarsforsikring og transportforsikring. De to førstnevnte tegnes av flyttebyrået, men transportforsikringen må kunden selv tegne.

- Vi anbefaler alle kunder på det sterkeste å tegne transportforsikring. Flyttebyråenes ansvarsforsikring dekker ikke mer enn 1.200 kroner per kubikkemeter skadet gods. Det er knapt noe flyttegods som ikke er verdt mer enn dette. Derfor er det viktig at man forsikrer seg, sier leder Anne Helen Røkke i Norsk Flytteforbund.

- Forsikringspremien ligger vanligvis på ca. 0,5 prosent av verdien på flyttegodset. Når man har verdifulle gjenstander er dette en liten pris å betale for å sikre økonomiske tap, sier hun.

Fordelen med å ha transportforsikring er at du er forsikret fra dør til dør. Det betyr at du er forsikret mot tyveri og skade til en hver tid.

 

Gjør jobben selv

 

I følge fagsjef Arild Larsen i Transport i If Skadeforsikring er det blitt svært vanlig blant folk på flyttefot å tegne egen flytteforsikring. De fleste forsikringsselskap i Norge tilbyr slike.

- Har man en utvidet innboforsikring, såkalt superforsikring, gir den en god dekning for alle som flytter selv, det vil si uten hjelp av profesjonelle flyttebyråer. Det er ingen begrensning på verken bilstørrelse eller hvem som hjelper. Typisk dugnad med leid varebil vil være dekket under den, sier han.

Vilkårene under Super Innbo Forsikring gir god dekning for de aller fleste som vil flytte selv. Ting som skjer under flytting nevnes som ”plutselig ytre årsak” eller uhell.

- I praksis gir dette dekning mot at ting blir skadet ved uhell under flyttingen, inkludert inn- og utbæring og transport med bil. Grensen er 50 000 kroner pr. gjenstand, totalt sett, inntil forsikringssummen for innbo. For eksempel om bilen krasjer og hele lasten blir ødelagt.

Superinnbo dekker også opp tyveri utenfor bygning - også i flyttebil.

- Her bør man allikevel merke seg sikkerhetsforskriftene vedrørende låsing og lukking, som også er relevant under flytting. En slik forskrift kan komme til anvendelse, i form av avkortning eller at erstatning avslås helt, ut fra situasjonen. En kan si det slik at jo dummere man er desto større er muligheten for avkortning. Tar man pause og forlater flyttebilen ulåst på gaten med fri adgang til flyttelast og uten tilsyn, må man regne med kraftig avkortning om noe forsvinner. Brukes sunn fornuft i forhold til tilsyn under flyttingen skal det ikke være problematisk, sier Larsen.

 

 

Vanlige skader

 

- De fleste skadene som If får inn på flyttegods er hakk, riper og skraper i møbler. Samt knuste gjenstander, som porselen og glass. Det hender også at noe mangler i flyttelasset. Tyverier av verdisaker fra flyttelasset i forbindelse med av- og pålasting skjer også. Det er viktig å ha tilsyn med flyttelasset hele tiden. Det har vært eksempler på at flyttelasset har vært uten tilsyn er kort stund under av- og pålasting, og da har både flatskjermer og PC’er blitt stjålet, sier Arild Larsen.

- De mest ekstreme tilfellene vi selv har vært borti er når flyttelasset ikke dukker opp igjen. For en stund tilbake hørte jeg om et tilfelle hvor flyttelasset ble funnet dumpet i veikanten, og i fjor var det en episode med et flyttebyrå hvor masse gods hadde forsvunnet. Dette ble politisak, selvfølgelig, men ingen av disse selskapene var eller er knyttet til vår organisasjon, sier Anne Helen Røkke, som samtidig legger til at det er også er svært seriøse aktører som ikke er tilknyttet deres organisasjon.

- Det er noen som står utenfor som vi kjenner veldig godt. Disse har av spesielle årsaker ikke anledning til å være tilknyttet vårt forbund som en del av eierskapsavtalen de har med sine eiere. Det gjør dem ikke mindre seriøse av den grunn, men dette er byråer som vi kjenner godt og som vi har et meget godt forhold til, sier Røkke.