Slik unngår du vannskader

Gå til hovedinnhold

Slik unngår du vannskader

Rundt 20 000 boliger vil bli rammet av en vannskade i løpet av sommeren.

Hvert eneste år opplever tusenvis av boligeiere marerittet.

Antallet vannskader på norske boliger øker for hvert år, og skadene blir stadig dyrere.

Noen enkle tiltak kan spare deg for store utgifter og mye bryderi.

Skader for 900 millioner

Sannsynligheten for å komme hjem til vannskadet hus er høyere enn at du rammes av innbrudd.

Mange tenker at kalde vintre har skylda for mange vannskader, og det har de, men det er ikke dette som er hovedproblemet.

Det er feilmonteringer, slitasje og gamle rør som ligger bak det største antallet vannskader.

I sommermånedene juni, juli og august forventes det rundt 20 000 vannskader i norske boliger, til en samlet kostnad på 900 millioner kroner.

Som regel skyldes skadene lekkasjer fra vannrør. Spesielt boliger fra 50-, 60- og 70-tallet har rør som er utsatt for lekkasje.

Lekkasjestopper

Det beste er å skifte ut disse rørene før de er utslitt, men for mange blir dette et tiltak som nedprioriteres.

Da er det viktig å være føre var.

- Vannskader som oppstår i ferien er ofte omfattende og dermed kostbare, siden vannet får flomme utover i dagevis før skaden oppdages. Den gode nyheten er at hvis du stenger hovedstoppekrana før du reiser, kan du være rimelig trygg, sier Lars-Erik Fiskum, forskningsleder ved SINTEF Byggforsks vannskadekontor.

En annen god måte å sikre seg på, er å få montert en lekkasjestopper i boligen.

- En lekkasjestopper kan monteres til eller omkring vannførende installasjoner for å varsle og stoppe uønsket vannutstrømning, opplyser Fiskum.

Rens sluket årlig

Sluket bør renses minst en gang i året, og det er smart å gjøre dette før du overlater boligen til seg selv for en lengre periode.

Når sluket ikke renses jevnlig, fylles det gradvis opp med hår, smuss og fett.

I perioder uten vanntilførsel, som for eksempel i tomme hus, er sjansen stor for at denne materien stivner og tetter slukets utløp.

- Hvis du ikke har renset sluket på forhånd, kan første dusj etter ferien medføre vann utover badegulvet på grunn av redusert avrenning. Dette gir økt risiko for fuktinntrenging i gulvkonstruksjonen, noe som kan bli kostbart, advarer Fiskum.

På Vannskadekontorets nettsider kan du laste ned brosjyrer om forebygging av vannskader i hus og hytter.

Hvordan unngå vannskader som skyldes frost?

  • Ved fravær uten tilsyn er det nødvendig å stenge hovedvanntilførselen for å unngå frostsprengning.

  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.

  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C.

  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.

  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.

  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

Kilde: Sintef Byggforsk.

Hvordan unngå vannskader forårsaket av utslitte sanitærinstallasjoner?

  • Undersøk behovet for utskifting av sanitærkomponenter og -utstyr på bakgrunn av anbefalt brukstid. Husk at riktig tidspunkt for utskifting avhenger av flere forhold og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

  • Før jevnlig tilsyn med sanitærinstallasjonen ved å kontrollere koblinger og skjøter for drypplekkasjer.

  • Rens sluk og vannlåser i baderom og kjøkkenbenk.

  • Ved oppussing og renovering av f.eks. bad, bør du samtidig undersøke gamle vann- og avløpsrør som har risiko for lekkasjer.

Kilde: Sintef Byggforsk.