Sjekk kryperommet for fukt

Gå til hovedinnhold

Sjekk kryperommet for fukt

Mange norske hus og hytter er bygget på kryperom. Mangel på utlufting gir ofte fukt- og muggsoppdannelse.

FUKT I HIMLING: Dårlig utlufting i kryperommet kan lede til kraftig muggsoppvekst.

 

Problemet med kryperommene er at det blir fuktige forhold i et avgrenset område fordi avstanden mellom fuktig grunn og bygningsmaterialer er liten. Det er vanskelig å sørge for god utlufting av kryperommet. Oftest blir det også ignorert i byggeprosessen. 

– Avdamping fra grunnen og tilsig av fuktighet fra omkringliggende terreng er de vanligste årsakene til fuktighet i kryperommene. Om sommeren, når det er svalt og kjølig i kryperommet og sommerlufta er varm og fuktig, kan det i tillegg oppstå sommerkondensering. Dette skjer ved at den varme sommerlufta transporteres inn i kryperommet og avkjøles. Da frigjøres vann, og kondensering oppstår. Denne fuktighet kan resultere i oppblomstring av muggsopp, forklarer seniorrådgiver Tage Rolén i Mycoteam.

I følge RadonLab vil så mange som 70 prosent av alle hus med kryperom angripes av sopp som en følge av fukt i kjelleren.

Vanlig byggemåte

Kryperom er en vanlig konstruksjon i Norge og forekommer ofte sammen med en ringmur. Hus med ringmur og kryperom er enkle å bygge. I tillegg er det en rask og billig variant. I områder med skrånende terreng kreves mindre forarbeid dersom det skal etableres ringmur sammenlignet med for eksempel støping av dekke, som krever utgraving og jevning av grunnen før det kan støpes.

– Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange kryperom det finnes, men på 1960- og 70-tallet var det vanlig å bygge slik. Også i dag bygges det nye boliger med kryperom. Veldig mange hytter er bygget med ringmur og kryperom, men det er også vanlig at hus, særlig eneboliger har det, sier Tage Rolén.

To mulige problemer

Det er i hovedsak to problemer som kan oppstå i et kryperom. Et helseproblem og et materialproblem.

– Det kan dannes muggsopp i kryperommet. Soppen kan vokse på bygningsmaterialer eller på den fuktige jordbakken. Hvis det er tilstrekkelig fukttilgang, kan muggsopp vokse på de aller fleste overflater. Mange muggsopptyper kan vokse selv når fukttilgangen er begrenset. Denne veksten skader ikke konstruksjonen siden det ikke forekommer noen nedbrytning og det ikke oppstår svekkelser i materialene. Men fordi sporene følger naturlige luftstrømmer, kan de spres gjennom utettheter i etasjeskillet og opp til boligdelen over. Dette kan gi lukt- og helseplager for beboerne i boligen, sier Rolén.

Andre problemer dukker opp dersom oppfuktingen er mer omfattende. Da kan trematerialer råtne i bjelkelaget mellom kryperommet og første etasje. Bjelker, bunnstokker og andre trematerialer brytes ned av råtesopp og konstruksjonen svekkes og ødelegges gradvis.

Slik løser du det

Det første man må gjøre er å lokalisere og avklare hvor omfattende problemet er. Tiltak vil variere ut fra tilstanden. Fordi kryperommene enten brukes til å langtidslage materialer eller ikke brukes i det hele tatt, går det ofte lang tid før skader i gulv og etasjeskillet oppdages.

– Den gjennomsnittlige huseier er lite lysten på å krabbe inn i kryperommet og i noen tilfeller er det fysisk lukket og uten adkomstveier, sier Rolén.

Hele kryperommet må undersøkes grundig. For sikkerhet og helse trengs kjeledress, støvmaske, god lommelykt og en kniv. Klaustrofobiske tanker og edderkoppforbi er ingen fordel når man skal undersøke kryperommet. Når tilstanden er avklart, kan tiltak iverksettes.

– Dersom det er etablerte soppskader må disse håndteres først. Råteskadet treverk må skiftes. Forekomst av muggsopp kan vaskes bort dersom omfanget er vesentlig. Plast på grunnen hindrer avdamping og reduserer fuktbelastningen i kryperommet. Dette vil bedre forholdene og skape dårligere vekstvilkår for sopp. Dersom problemet er lukt og sporespredning til første etasje, er det i noen tilfeller nødvendig å montere en vifte som skaper undertrykk i kryperommet og dermed hindrer luft i å spres til første etasje. Viften bør være på kontinuerlig for å skape permanent undertrykk. Når skadene er utbedret, er det viktig med jevnlig tilsyn av kryperommet, forklarer Rolén.

Mycoteam Kryperom Fukt Kjeller
KREVENDE: Kontroll av kryperommet krever både kjeledress og pågangsmot.

Forskjellige løsninger

En som mener han har et produkt som kan løse slike problemer, er Olav J. Rettedal i Clima Norge AS. Deres sorpsjonsavfukter gjør at våtluftsmengden blir mindre i forhold til tørrluftsmengden. Avfuktere finnes i flere varianter, men dette er den eneste som har et stillestående element. Alternativene har alle roterende element.

– Det stillestående elementet gjør avfukteren mer effektiv og den jobber annerledes, selv om grunnprinsippet er det samme. Denne avfukteren er også vesentlig billigere enn alternativene. Tidligere har det vært problemer med kondensering i våtluftsslangen i slike avfuktere. Dette har vi klart å eliminere. Samtidig har avfukteren termostat og intelligent styring. Ved hjelp av et display kan du lese av aktuell fuktighet, temperatur og innstilinger. Du vil også varsles om det oppstår eventuelle feil, sier Rettedal

Dersom man ønsker en alternativ behandlingsmåte er KlimaVakten fra RadonLab for eksempel et system som tørker ut uoppvarmede kjellere og kryperom, og beskytter dem mot fuktskader og soppangrep. KlimaVakten har en styreenhet, som ved hjelp av en temperatur- og fuktgiver registrerer klimaet i kryperommet. Ved å sammenligne klimaet med vekstkrav for muggsopp og råtesopp kan KlimaVakten avgjøre om det begynner å nærme seg fare for vekst.

Advarer mot falsk trygghet

Tage Rolén i Mycoteam ser ingen betenkeligheter med å montere avfukter og andre hjelpemidler, men advarer mot at det kan skape en falsk trygghet. Du vil uansett alltid måtte drive ettersyn og vurdering.

– Det er viktig at det ikke monteres en avfukter uten i forkant å vurdere i hvilken grad fuktbelastning i kryperommet utgjør et problem og hva eventuelle skader skyldes. Det er alltid en fordel om tekniske og elektriske installasjoner som krever strøm og vedlikehold kan unngås. Dersom det monteres en avfukter og man med det tror at problemet er løst, kan det skape en falsk trygghet. Uansett hvilke tiltak som iverksettes, må det i etterkant vurderes fortløpende om tiltakene fungerer.

Ifølge Rolén er det en del uenighet i fagmiljøene om hva slags ventilering som fungerer best. I Sverige er det blant annet vanlig å bygge kryperom som er hermetisk lukket. Det vil si ingen ventilasjon og ingen adkomstmulighet.

– Dette gjør de for å unngå problemer med transport av fuktig luft utenfra og inn siden dette kan gi kondensering. Dersom det monteres en vifte som suger luft ut av kryperommet, altså undertrykksventilering, blir de fleste lukene i ringmuren lukket. En ventil med tilluft i én ende og vifte med avsug i den andre enden skal sørge for jevn luftgjennomstrømming i kryperommet uten at muggsoppinfisert luft forsvinner opp i etasjene, sier Rolén. dek@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer