Servicehefte på bad

Gå til hovedinnhold

Servicehefte på bad

VVS-bransjen anbefaler nå folk å be oom servicehefte når de kjøper VVS-tjenester.

 

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) har utformet en utvidet mal for å dokumentere badets historikk, kalt DDV-instruks. Forkortelsen står for dokumentasjon, drift og vedlikehold. Instruksen fungerer på samme måte som et servicehefte fungerer for bil. Det beskriver hvilken jobb som er gjort, hvilke produkter som er installert og hvordan man best kan vedlikeholde installasjonene selv.

Oppfordrer brukerne

- Vi oppfordrer brukerne til å etterspørre slik dokumentasjon og la den følge boligen ved videresalg. DDV-dokumentet er ment å skikkelig dokumentasjon på hvordan arbeider er utført og hvilke produkter som er benyttet på et bad. Plan- og bygningsloven av 2010 ble innført som et ledd i satsningen på å redusere et høyt antall byggefeil og stadig mer omfattende vannskader. Kravet om sluttdokumentasjon innebærer at våtrom pusset opp etter nytt regelverk skal overleveres med dokumentasjon som viser at arbeid er utført i henhold til lovens krav, sier kommunikasjonssjef Tirill Ilebekk Hansen I NRL. 

Tryggere bolighandel

I dagens boligomsetning er det et høyt konfliktnivå. Tall fra forsikringsselskaper viser at så mange som ett av fire boligsalg ender med uenighet. I fjor fikk Forbrukerrådet nærmere 3000 henvendelser om kjøp og salg av bolig. Et stort flertall av klagesakene handler om bad som er i dårligere stand enn forventet, lekkasjer og fuktskader

- Med skikkelig dokumentasjon på hvordan badet er bygget og hvilke produkter som er brukt får du en verdidokumentasjon som gir deg trygghet i det daglige. Dette er like viktig for deg som boligselger og som boligkjøper, sier Hansen.
Finn Tveter, Daglig leder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), mener det er positivt at boligeiere blir mer bevisste i forhold til å dokumentere arbeider som er utført i boligen.

- Mangelfull eller dårlig dokumentasjon kan virke salgshemmende. Å kunne fremlegge et DDV-dokument kan vise seg å veie tungt i en salgssituasjon eller i en forsikringssak, sier han.

- Å utarbeide en DDV-instruks er en naturlig del av en skikkelig rørleggers jobb, og det er bare å spørre rørleggeren om å få en etter endt arbeid.

Vil du vite mer om hva DDV-dokumentasjon innebærer og hva dokumentet skal inneholde se kan du følge denne linken

Dette skal en DDV-instruks inneholde:

Dokumentasjon:

Denne delen av dokumentet inneholder oversikt over hvilket utstyr, rør og komponenter som er levert og hvor disse er montert. Her bør også produktkvaliteten dokumenteres slik at det fremgår at produktene er tilpasset norske eller nordiske forhold.

Drift:

Driftsdelen av dokumentet er på mange måter en bruksanvisning. Her skal det oppsummeres hvordan anlegget igangsettes og brukes, og det kan gjerne inneholde informasjon om hva du skal gjøre dersom en skade eller lekkasje plutselig oppstår.

Vedlikehold:

Under denne overskriften vil du finne informasjon om hvordan og hvor ofte anlegget må vedlikeholdes. Det kan for eksempel være informasjon om hvordan sluk og vannlåser bør rengjøres, og anbefalinger i forhold til når komponenter bør skiftes ut og etterses.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer