Flere eldre vil dø i brann

Gå til hovedinnhold

Flere eldre vil dø i brann

Stadig flere eldre vil omkomme i boligbrann de nærmeste årene, og nå ser man på ulike tiltak som kan bedre statistikken.

SØKER TRYGGHET: Pensjonistene på Majorstuen seniorsenter synes det er positivt at det nå fokuseres på deres brannsikkerhet. Fra venstre: Solveig Justad (86), Solveig Haavaldsen (73), Solveig Kristiansen (90) og Johan S. Rønninghaug (92).

Frem mot 2060 antas det at antall eldre over 70 vil fordobles, samtidig som stadig flere eldre bor i egne hjem og omsorgsboliger fremfor institusjoner. Dette fører til at stadig flere vil omkomme i boligbrann.

Eldre er nemlig den gruppen som har minst sjanse for å overleve når boligbrann oppstår.
 
Brannhyppigheten for de over 70 år er 4,6 ganger større enn for befolkningen for øvrig, og dødsbrannfrekvensen for gruppen over 70 år er opp mot seks til tolv ganger så høy som for øvrige aldersgrupper.
 
Derfor har en ekspertgruppe nå sett på problemstillingen i en utredning bestilt av justis- og beredskapsdepartementet.
 
-Det er viktig at de diskuterer brannsikkerheten for vår aldersgruppe og ser på tiltak. Alle er jo redde for brann, sier Solveig Kristiansen.

- Fort gjort å glemme

Vi møter Solveig Kristiansen (90), Solveig Justad (86), Johan S. Rønninghaug (92) og Solveig Haavaldsen (73) på Majorstua seniorsenter. Her diskuteres det mye over en kopp kaffe og en kakebit fredag formiddag, og temaet brann engasjerer.
 
- Det er så fort gjort å glemme ovn og kokeplater, så en komfyrvakt kan være en god sikkerhet for alle eldre. Jeg har fått montert brannvarslere hjemme som automatisk varsler alarmsentral hvis de går av, så jeg føler meg sikker, sier Haavaldsen.
 
Haavaldsen har opplevd en stor brann og vet hvordan det føles på kroppen, hun er ikke den eneste.
 
- Jeg bor i rekkehus på Risvollen, og der varsles vi alle hvis en røykvarsler i en av boligene går av. I tillegg har jeg brannslukningsapparat ved dør, brannslange og brannteppe på soverommet, sier Rønninghaug. Han har selv opplevd å gå fra kokeplaten, men det gikk heldigvis fint.
 
De forteller at de alltid ser to ganger over kokeplater og ovn, og at de er forsiktige med stearinlys.

For tunge apparater

Damene mener at det bør tenkes alternativt, særlig når det kommer til brannslukningsapparat.
 
- Jeg har ingen mulighet til å løfte et brannslukningsapparat, de er altfor store og tunge for meg. Så her bør de se på alternative løsninger, sier Justad.
 
 - Helt enig. Jeg har skaffet meg et lite jeg, kun halvparten av størrelsen. Det klarer jeg å håndtere, sier Kristiansen. Men hun er usikker på om det er nok hvis brann skulle oppstå.
 
Rønninghaug mener at flere bør ha brannslange fordi de er lettere å håndtere.
 
- Den kan du holde mens vannet kommer av seg selv. Med brannslukningsapparatet må du hele tiden pumpe underveis, samtidig som det er tungt og vanskelig å håndtere, sier han.
 
De føler seg alle trygge hjemme, men synes det er bra at det nå jobbes med å bedre brannsikkerheten for eldre.

Flere eldre utfordrer brannsikkerheten

Utvalgsmedlem, branningeniør og styremedlem i Norsk Brannbefals Landsforbund, Ståle Fjellberg, mener at det viktigste med den nye utredningen er erkjennelsen av at de fleste som omkommer i brann gjør det hjemme i egen bolig eller leilighet, samt at eldre og omsorgstrengende mennesker dominerer dødsstatistikken.
 
- I tillegg er det ingen tvil om at en fordobling av antall eldre de kommende årene vil føre til utfordringer for brannsikkerheten. Flere eldre kombinert med en eldreomsorg som oppfordrer og legger til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, gjør at tallene på omkomne vil øke hvis vi ikke setter inn tiltak, sier han.
 
Fjellberg mener at alle etater må samarbeide bedre i fremtiden for å sikre eldre og bevegelseshemmede hjemme. Helsesektoren, kommunen og brannvesenet må alle være med på å kartlegge og finne de som har en større risiko for å omkomme ved boligbrann.
 
- Deretter er det viktig med konkrete tiltak som for eksempel mobilt eller stasjonært slukkeanlegg, trygghetsalarm med brannvarsling, komfyrvakt, og andre spesielle tiltak for eksempelvis hørselshemmede, sier han.
 
Han mener at rapporten er viktig fordi den ser litt annerledes på det forebyggende brannsikkerhetsarbeidet, og fordi bredere kartlegging kan hindre brann, skader og at liv går tapt.

Vil få ned antall omkomne

Regjeringens målsetting er at færre skal omkomme i brann i årene fremover.
 
- Brannsikkerhetsutvalgets utredning bidrar med viktige innspill til hvordan vi skal klare å nå denne målsettingen. Oppnevning av utvalget er en oppfølging av St.meld. nr. 35, Brannsikkerhet, som regjeringen la frem våren 2009, sier Trond Øvstedal, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.
 
Utredningen NOU 2012: 4 Trygg hjemme, har vært på bred høring. Forslagene i rapporten og høringsuttalelsene er nå til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.
 
- Enkelte grupper er mer utsatte og sårbare når en brann oppstår. Det er nødvendig å se på mulige tiltak og virkemidler som kan bedre brannsikkerheten til disse gruppene.

loo@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer