Er boligen en brannfelle?

Gå til hovedinnhold

Er boligen en brannfelle?

Har barna dine fått studieplass, og skal flytte hjemmefra for første gang? Da er det viktig å passe på at de ikke flytter inn i en brannfelle.

Studenter med dårlig økonomi er nemlig en gruppe som er svært utsatt for å bli lurt inn i billige og brannfarlige hybler og leiligheter.

Det kan få alvorlige konsekvenser for studentene som inntar storbyene de neste ukene.

Nettopp derfor har branninspektører i Brann- og redningsetaten utarbeidet en sjekkliste sammen med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Her finner du mange gode tips, og får kontroll over hva både utleier og leietager er ansvarlig for.

Denne sjekklista kan være smart å ta med seg på visning, og den kan også være en god påminnelse til deg som leier ut bolig.

Delt ansvar

Hvis du skal leie bolig bør du sjekke at utleier tar brannsikkerheten på alvor før du signerer leiekontrakten.

Hvis du er utleier så er det viktig å være bevisst på hvilket ansvar du har. Den som eier boligen har ansvaret for å oppfylle kravene til brannsikkerhet.

I korte trekk så har boligeier har ansvar for:

  • at boligen har nok rømningsveier, og at disse fungerer.
  • at det finnes minst én røykvarsler og slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokningsapparat med skum eller pulver i boligen.
  • at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk, slik at det alltid virker og er klart til bruk.

Den som leier har ansvar for:

  • Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. Ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.
  • å teste røykvarsler jevnlig, og bytte batteri en gang i året.
  • å kontrollere slokkeutstyret jevnlig.
  • å melde fra til utleier ved feil og mangler.

 

Alt må være lovlig

Husk at hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel, så skal den være godkjent for utleie.

Kjeller- og loftsleiligheter er ikke alltid godkjent som bolig selv om de er innredet som det, krav til brannsikkerhet og inneklima skal alltid oppfylles.

Hvis det bare er rom i boligen som leies ut, trenger ikke utleier en slik godkjenning.

Føre var

Uansett hva slags boforhold man er i, så er det noen regler som alltid gjelder.

Det er anbefalt å seriekoble røykvarslere plassert i rømningsveier, soverom og oppholdsrom. Dette er for å sikre raskest mulig varsling ved en brannutvikling.

Det kan også være greit å vite at nesten 50 prosent av alle branner kan spores tilbake til en elektrisk årsak. Dra alltid ut støpsler fra stikkontakten på utstyr du ikke bruker.

Bare i Oslo rykket Brann- og redningsetaten ut til 319 tilfeller av tørrkok i fjor. Ikke lag varm mat når du er veldig trøtt eller har vært på byen. Ingen er dødssultne.

Hvis du oppdager noe ved boligen som du mistenker kan være ulovlig, så må du melde fra.

Du kan også selv gå inn på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet å sjekke ut de spesifikke kravene som gjelder for ulike boligtyper.

Som leietager kan du også gå inn på Plan- og bygningsetatens nettside. Her kan du skrive inn adressen, og sjekke at det ikke er registrert ulovlige forhold på boligen du skal leie.

Sjekkpunkter for en trygg og sikker leiebolig:

1. Er boligen i kjeller eller loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier hvorav vindu kan være èn.

2. Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut hvis noe skjer? Dette er spesielt viktig i lofts- og kjellerrom. Prøv å åpne vindu og vurder om du vil klare å komme deg ut.

3. Har boligen fungerende røykvarslere? Batteri i røykvarsler skal som hovedregel byttes én gang i året. Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.

4. Sjekk at boligen har slokkeutstyr i form av husbrannslange og/eller håndslokker. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og at brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) peker mot grønt.

5. Vær oppmerksom på dårlig lukt og se etter soppdannelse på vegger, tak og gulv. Fukt, mugg og sopp kan føre til helseproblemer

6. Sjekk at det er god ventilasjon, og mulighet til å lufte.

7. Spør utleier om dokumentasjon på radonnivået. Radon er naturlig radioaktivitet som finnes i grunn og jordluft. Høye nivåer er helseskadelig og øker risikoen for lungekreft. Utleier skal kunne dokumentere at radonnivået er tilfredsstillende.

8. Spør utleier om det er lytt mellom rommene/leilighetene i bygget. God lydisolasjon er viktig for søvn, hvile og konsentrasjon.

9. Sjekk om vinduet gir nok dagslys. Vindusarealet bør være mer enn 10 prosent av gulvarealet.

Kilde: Brann- og redningsetaten.