Mange ulykker med biopeis

Gå til hovedinnhold

Mange ulykker med biopeis

Etter voldsomt mange ulykker de siste årene, advarer nå brann- og redningsetaten mot biopeiser.

Siden 2010 har hele 19 personer fått alvorlige brannskader etter ulykker ved bruk av biopeis.

Bare i januar har det vært tre ulykker, og de fleste skader seg når de skal etterfylle bioetanol på peisen.

Brann- og redningsetaten advarer nå mot bruk av alle typer bioetanolprodukter innendørs.

Alvorlige brannskader

24. januar skjedde den tredje ulykken hittil  år. En mann i 20-årene skadet både hender og armer da han skulle fylle bioetanol på en biopeis på restauranten han jobber i Oslo.

8. januar fikk en ansatt i 30-årene ved hotellet Grims Grenka i Oslo alvorlige brannskader etter at en biopeis på hotellet eksploderte.

Bare dagen før, 7. januar, ble en dansk 14-åring kraftig forbrent etter at han fikk bioetanol over seg når han skulle fylle på biopeisen i leiligheten de leide på Hemsedal ski lodge. Nå skal alle ovnene fjernes fra leilighetene.

Det ble også nettopp kjent at butikkeieren NG Ultra øst har fått et forelegg på 200 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven og mangel på tilstrekkelig opplæring etter at fire fikk brannskader, en av dem livstruende, da det 15. oktober 2011 begynte å brenne hos dagligvarebutikken Jacobs i Oslo.

Det hele startet i forbindelse med hånd­teringen av en biopeis i butikkens kafélokale.

Advarer mot biopeis

Bioetanol er klassifisert som en brannfarlig væske kategori 1, for mange tidligere kjent som en “A-væske.”

Det betyr at bioetanol er en meget brannfarlig og kan avgi brannfarlig damp.

- Mange er ikke klar over hvor brannfarlige disse produktene er. Ulykkene viser at det er for lett å gjøre feil, og konsekvensene blir ofte dramatiske, i verste fall livstruende. Vi advarer mot bruk av bioetanolpeiser, og minner om at disse må behandles med den største forsiktighet, sier avdelingssjef i Brann- og redningsetaten Hege Hammer.

Ved etterfylling er det meget viktig at peisen er kald og at det ikke er tennkilder i nærheten. Hvis dette ikke følges, eller om du søler, øker risikoen betraktelig for en eksplosjonsartet brann.

I 2009 gikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ut og advarte mot bioetanolpeiser etter flere alvorlige ulykker. De mente da at bioetanolpeiser kan utgjøre fare for liv og helse.

Siden den gang har de gjennomført en opprydding i bransjen, og de mener derfor at det ikke er grunnlag for å advare mot peisene nå. 

DSB vil ikke forby biopeiser, men de jobber kontinuerlig med å øke sikkerheten ved å sikre emballasjen.

Feil bruk

En av de store forskjellene mellom de fleste andre ildsteder og biopeiser, er at biopeisene ikke trenger pipe eller avgassrør.

Dette kan være en fordel for alle som ikke har mulighet til å installere pipe eller rør, men brennbare væsker medfører også risiko.

Bioetanol har mange av de samme egenskapene som bensin, og må derfor behandles med den største forsiktighet.

Hvis du skal håndtere en bioetanolpeis, må du sette deg inn i hvilke krav som stilles til bruk for å forhindre skader.

De fleste av ulykkene er nemlig ikke forbundet med feil på selve produktet, det er feil bruk som er årsaken.

Fylles væsken på før flammen er helt slukket, oppstår det eksplosjonsartet brann som er meget farlig for alle i nærheten.

Man regner med at det er solgt mellom 30 000 og 50 000 biopeiser i Norge, så mange hjem har en slik hengende på veggen.

 

Gode råd ved bruk av biopeis:

 • Bioetanol er svært brannfarlig og må brukes med den største forsiktighet. 
 • Det må ikke fyres når en selv ikke har kontroll over bruken. 
 • Gå aldri fra peisen når den er i bruk. 
 • Plasser ovnen slik at den ikke kan velte, og den må ikke flyttes når den er i bruk. 
 • Hold kjæledyr og barn på god avstand. 
 • Har du kjøpt et vegghengt modell, sørg for å bruke solide skruer. De som følger med er ikke nødvendigvis egnet. 
 • Brann- og eksplosjonsvernloven sier at montering avbiopeiser skal være utført fagmessig og betryggende, men det betyr ikke at monteringen må utføres av en fagperson.
 • Monteres i henhold til bruksanvisning, og ha god avstand til brennbare materialer alle veier. Sørg alltid for god utluftning ved bruk. 
 • Husk at den må monteres på en vegg som ikke er brennbar. Det har skjedd flere ulykker etter at folk har hengt opp peisen på gipsvegger. Det blir for dårlig lufting bak, og til slutt kan hele veggen ta fyr eller smuldre opp.
 • Fyll ikke på ny bioetanol før 15 minutter etter at den har slokket helt. 
 • Ved søling, sørg for å tørke skikkelig opp. 
 • Når din bioetanolpeis er i bruk vil det påvirke inneklimaet, og det utvikles blant annet vanndamp. 
 • Ved allergireaksjoner bør du kontakte lege og slutte å bruke bioetanolpeisen. 
 • Det er ikke forsvarlig å oppbevare store mengder bioetanol innendørs. Maks 10 liter brannfarlig væske kategori 1 tillates oppbevart i boenhet. 
 • Følg service- og vedlikeholdsinstrukser nøye. 
 •  DSB har kalt inn bransjen til et møte i februar. De ønsker å utforme en forskrift som pålegger bransjen å utforme emballasjen på en slik måte at den hindrer antenning av gassene inne i emballasjen ved påfylling av peisene.
Kilde: DSB.