Varmepumper er potensielle miljøbomber

Gå til hovedinnhold

Varmepumper er potensielle miljøbomber

De eldste varmepumpene er i ferd med å gå ut på dato, og mange bytter nå ut med nyere modeller. Utskiftningen skaper en stor miljøutfordring.

MILJØBOMBE: Den miljøvennlige varmepumpen blir en miljøbombe om den ikke håndteres forsvarlig når den ikke lenger er i bruk. Foto: Renas.

– Varmepumpene inneholder både miljøgifter og klimagasser, og hvis de ikke behandles på forskriftsmessig måte, vil det innebære betydelig risiko for at miljøgifter kommer på avveie, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i returselskapet RENAS.

Fra 2011 til 2013 samlet RENAS inn over 2100 tonn med kasserte varmepumper. Murvold tror likevel dette bare er starten på en formidabel strøm av kasserte varmepumper.

– Vi har observert et jevnt stigende salg av varmepumper siden 1990-tallet. I år venter vi et salg på mellom 60 og 70 000 varmepumper, sier Bård Baardsen, faglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at import av varmepumper til Norge har steget med nesten 700 prosent i løpet av de siste ti årene. 

– Hvis sommeren i år blir tørr, vil dette medføre dyrere strøm og en enda større økning i salg av varmepumper, sier Baardsen.

RENAS mener varmepumper er gode miljøvennlige produkter ettersom de gir effektiv varme om vinteren, men presiserer betydningen av at varmepumper må returneres på riktig måte. Den enorme økningen av varmepumper i norske hjem gjør at mange nå er modne for utskiftning.

– Varmepumper inneholder mange miljøgifter. Det er derfor viktig at de gamle klimaanleggene blir forsvarlig samlet inn og behandlet, sier Murvold.

Varmepumpene skaper et miljøparadoks. De bidrar til reduserte utslipp av klimagasser, samtidig som de inneholder fluorgassene HFK og PFK. Disse har en klimaeffekt som er 100-12 000 ganger så kraftig som CO2. 

– Selv om varmepumper bidrar til mer effektiv oppvarming og mindre strømforbruk, må folk ikke glemme miljøansvaret når pumpen slutter å fungere. Når mange tusen tonn pumper skal skiftes, blir mengden av klimagasser og andre miljøgifter betydelig. Dette må håndteres forsvarlig, sier Murvold. 

– Utskifting av varmepumper må alltid utføres av en kvalifisert installatør som sikrer at den gamle varmepumpen blir håndtert riktig, sier Baardsen.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer