Varmepumpe; best i test?

Gå til hovedinnhold

Varmepumpe; best i test?

Kan alle med rette hevde at varmepumpen de selger er best i test?

Tekst: Dag Erik Kongslie

 

 - Dette er en bransje hvor man tar seg friheter til å si nær sagt hva som helst i reklamene, sier redaktør Tom Staavi i DinePenger.

- Det er dessverre fortsatt slik at altfor mange ikke sitter på rett eller nok kompetanse. Varmepumpemarkedet er fortsatt umodent, sier daglig leder Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening (Novap). 

 

Villedende tester

I Norge i dag er det ingen som tester varmepumper. Foreløpig er det kun to teststeder i Norden; Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutt i Sverige og Teknologisk institutt i Danmark. Testene herfra er de som er relevante for norske forhold.

- Vi har tiltro til at disse testene er gode, men allikevel er det svakheter ved testene. Den største svakheten er naturligvis at varmepumpeprodusentene selv betaler for å være med. I tillegg tester man aldri alle merker, og når testen først er ute har det allerede kommet nye varmepumper som er forbedret, sier Baardsen.

- En annen svakhet er også hvordan testresultatet leses og brukes i markedsføring. Det holder ikke bare å konstatere at en varmepumpe er ”best i test”. Det er slettes ikke sikkert testen er relevant i forhold til generell norsk bruk eller den bruken som passer best for deg. Derfor må ikke en sånn test være annet enn ett av flere kriterier når man velger en varmepumpe, påpeker Baardsen. Hus & Bolig har tidligere skrevet om en varmepumpe som reklamerte med å være best i test. Det viste seg at det var den eneste pumpen som var testet ved det aktuelle laboratoriet det året.

- Skal man virkelig gjøre en skikkelig test må man innhente informasjon fra flere uavhengige kilder. DinePenger er de eneste som har gitt ut en varmepumpetest som er relevant for norske forhold, men vi tester ikke pumpene selv. All informasjonen er innhentet eksternt, sier Tom Staavi.

 

Testvinneren vinner

- ”Best i test” er sammen med ”gratis”, ”halvpris” og ”tilbud så langt lageret rekker” er de beste salgsargumentene som finnes. ”Best i test” er spesielt fordi det er subjektivt og objektiv på en gang. Testen er gjerne gjort av uavhengige som er objektive, mens selgeren bruker det subjektivt i markedsføringen. I en verden hvor vi helst vil si mye med svært få ord er ”best i test” suverent, forklarer rektor ved Markedshøyskolen Trond Blindheim.

- I et marked hvor det florerer av like produkter og det er vanskelig for kunden å navigere er det viktig å ha en kjøpsutløsende faktor. Selv om produsentene selv finansierer testene skal man være klar over at produsentene selv overvåker det de andre markedsfører. Hvis de feilaktig markedsfører et produkt som ”best i test” vil de sladre på hverandre som barnehageunger dersom noe ikke stemmer med påstanden, sier Blindheim.

Blindheim illustrerer viktigheten av en objektiv positiv vurdering av med at han selv skal på vinmonopolet å handle.

- Det hersker liten tvil om at vi kjøper det som blir omtalt som ”best i test”. Nå er jeg på vei til vinmonopolet som har et kjempestort utvalg. På forhånd har jeg lest vinspalten i DN og fått tips om gode rosèviner jeg kan kjøpe. Forbrukerjournalistikken er enormt viktig som reklamekanal og kan man skilte med god omtale vil det garantert øke salget, sier han.

 

Kostbare tester

Det finnes flere ulike typer varmepumper. De eneste varmepumpene som testets er luft/luft. Disse er de eneste med mange nok modeller til at man kan få noe fornuftig informasjon ut av et testresultat. Å teste luft/vann- og vann/vann-varmepumper er mer komplisert, fordi varmepumpen her er en del av et større varmesystem og det er mange andre komponenter som er viktige for hvor effektiv varmepumpen er. 

- Skulle man teste de andre typene blir det i grunnen som å teste motoren i en bil og unnlate å teste resten av bilen. Luft/luft-varmepumper er mindre enheter hvor det er enklere å utføre tester, sier Bård Baardsen.

- Et testlaboratorium må akkrediteres for å kunne teste, og å bygge slike fasiliteter er meget kostbart. Å teste varmepumper er derfor dyrt. Vi ville selvsagt hilse noe slikt velkommen her i Norge, men tror ikke helt på at det kommer til å skje. I så fall må en stor aktør som for eksempel Enova inn på banen for å bidra med midler, sier Baardsen.

  

Enova kan bidra

- Det mest effektive energisparetiltaket en eneboligeier i Norge kan gjøre er mest sannsynlig å investere i en luft/luft-varmepumpe. Enova som jobber for å redusere privat forbruk av strøm burde komme på banen i langt større grad enn de er nå. Tom Staavi etterlyser større engasjement fra Enova til å teste varmepumper, eller å finansiere tester.

- Det er bemerkelsesverdig at DinePenger er de eneste uavhengige som har hentet inn opplysninger og gjort skikkelige tester av varmepumper. Dette bør være en naturlig oppgave for Enova å gripe fatt i. Det er forbrukerne som finansierer Enova. Statsforetaket sitter på et berg av penger de bør begynne å bruke. Å kartlegge og teste varmepumper for norske forhold burde helt klart ligge under deres mandat. Da får forbrukerne noe igjen for pengene de legger igjen hos dem, sier Staavi.

- Når vi gjør store tester av strykejern til 375 kroner bør man også se nytten av å investere i tester av produkter som koster 20 000 kroner stykket og som kan ha en gunstig effekt på strømbruken i landet, fortsetter han.

 

Er på saken 

Enova har registrert utspillet fra Staavi og forteller at de ser på det med interesse.

- Enova ser at det er et behov for at boligeiere får bedre informasjon om kvalitet på varmepumper og andre produkter som skal bidra til energieffektivisering. Det er ikke Enovas rolle å drive produkttesting, men vi ønsker å bidra til at dette blir gjort. Enova vil derfor i løpet av juni ta et initiativ ovenfor Forbrukerrådet for å diskutere tester av varmepumper og  hvordan markedet bedre kan få informasjon om kvaliteten på dem, sier Audhild Kvam, avdelingsdirektør for energibruk i Enova.

 

Miljøgevinst

Den eneste miljøtesten som gjennomføres av varmepumper, er det Svanemerket som står for. Er pumpen svanemerket kan du være trygg på at den ikke er en miljøbombe.

- En varmepumpe må tilfredsstille strenge krav før den kan få svanemerket. Varmepumpa skal i minst mulig grad påvirke klimaet i negativ retning, eller være til fare for brukernes helse eller miljø. Vi forbyr bruk av de verste HFK-gassene, og vi stiller krav til at selve konstruksjonen på varmepumpa skal forhindre lekkasjer, sier direktør Alvhild Hedstein i Svanemerket.

Mange varmepumper har mange plastdeler, men i de svanemerkede modellene vil du ikke finne noen skadelige eftalater. Du finner heller ingen bromerte flammehemmere, bortsett fra der det er absolutt kritisk i forhold til brannsikkerheten.

- Det er 31 svanemerkede varmepumper på det norske markedet i dag. En svanemerket varmepumpe gir miljøgevinst, hevder Hedstein. --Vi krever imidlertid at produsenten av varmepumpene skal henvise forbrukerne til å bruke en kompetent installatør. Vanlige folk skal ikke montere og demontere varmepumpene selv. Vi ser fram mot at EUs forordning om sertifisering av installatører trer i kraft i Norge, avslutter hun.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer