Småhus får best karakter

Gå til hovedinnhold

Småhus får best karakter

Mange småhus oppnår energikarakteren A, mens leiligheter henger etter.

PÅBUDT: Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal energimerkes. FOTO:NVE.

For boliger og småhus ble det i oktober registrert 115 energiattester med energikarakter A. Det er nesten like mange som i hele perioden fra starten i 2010 og frem til oktober i år.

Verre er det med offentlige bygg.

Det er nemlig ingen av landets sykehus som har oppnådd energikarakteren A.

Det viser NVEs energimerkestatistikk for oktober måned.

Få energimerkede yrkesbygg

- Energikarakteren A henger høyt og er vanskelig å oppnå, noe også tallene viser. For eksempel er det fremdeles ingen sykehusbygninger i landet som har oppnådd energikarakteren A, mens i alt 17 av dem har fått utstedt energiattest med energikarakter B, forteller Olav Isachsen, prosjektleder for Energimerkeordningen i NVE.

Siden oppstarten av energimerkeordningen i 2010 har i alt 15 barnehager, 7 hoteller, 5 idrettsbygg, 19 kontorbygg, 3 kulturbygg, 15 lett industri/verksteder og 3 skolebygg oppnådd energikarakteren A.

Men de fleste skolebygg som energimerkes ender på energikarakteren D (453) og E (309).

- Vi skulle gjerne sett at det var flere som energimerket yrkesbygg, her går det dessverre noe tregt. Selv om energimerkingen den siste tiden har tatt seg noe opp, er det fortsatt for få som energimerker yrkesbygg. Det forundrer oss, siden dette er noe man er pålagt å gjennomføre, sier Olav Isachsen, prosjektleder for Energimerkeordningen i NVE.

Når det gjelder yrkesbygg viser statistikken at det i oktober ble skrevet ut 112 flere energiattester enn i september, men sammenlignet med perioden januar til juni er det likevel en nedgang.

Vanskelig å oppnå A

Siden starten av ordningen 1.januar 2010 er det i alt blitt skrevet ut 229 551 energiattester for boliger, og 9899 av disse ble skrevet ut i oktober.

Blant de som samlet har oppnådd energikarakteren A er 248 energiattester for småhus. Av disse er 115 registrert i oktober. Dette er det desidert høyeste antallet i en enkelt måned til nå. Totalt har 2.239 småhus fått energikarakteren B.

Totalt 215 leiligheter har fått energiattest med energikarakteren A, mens 2524 energimerkede leiligheter har fått energikarakteren B.

loo@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer