Oljetanken er huseiers ansvar

Gå til hovedinnhold

Oljetanken er huseiers ansvar

Har du en nedgravd olje- eller parafintank i hagen? I så fall har du et stort ansvar – både mens den er i bruk og etterpå.

 

Folk som kjøper bolig med oljetank har ofte ikke peiling på hvilket ansvar de får med på kjøpet, mener daglig leder Øivind Meidel i Oslo-firmaet Miljø- og graveservice. Han har jobbet med oljetanksanering siden 1986.

- Vi får stadig forespørsler fra folk som har kjøpt gamle hus med oljefyring og som ikke aner noen ting om den nedgravde tanken eller hva de skal gjøre med den. Når uhell av og til omtales i media får vi gjerne noen ekstra henvendelser, sier Meidel.

I forrige nummer skrev Hus & Bolig om et ektepar i Skien som måtte rive hele huset etter at parafintanken i hagen sprakk og 1 000 liter parafin rant ut. I kjølvannet av reportasjen har redaksjonen fått en rekke spørsmål om olje- og parafintanker fra lesere som er bekymret for at noe lignende skal skje dem.

Meidel anbefaler folk som er bekymret å kontakte kommunen. Den skal ha informasjon om oljetankens alder, når den sist ble kontrollert, og når den bør kontrolleres neste gang.

  

Kontroll

 

Forurensingsforskriften angir når de ulike typene oljetanker bør kontrolleres. En skikkelig kontroll utføres blant annet ved hjelp av ultralyd, som kan avdekke skjulte skader på tanken. Men når tanken er over en viss alder, vil det ofte være bortkastet å bruke penger på å kontrollere den, hevder Meidel. Hans erfaring er at ståltanker som har ligget i over 30 år sjelden kommer gjennom grundige sjekker. Dem kan det altså være like greit å bytte ut først som sist, mener han.

- I årenes løp korroderer en ståltank både utenfra og innenfra. Er opprinnelig godstykkelse redusert til det halve, kan vi ikke godkjenne den. Og det skjer nokså fort, sier Meidel, som legger til at mange nedgravde oljetanker ikke hadde godstykkelse på mer enn 5 millimeter som nye.

 

Forurenser betaler

Å sanere oljetanken kan bli en dyr affære. Støtte fra det offentlige kan du ikke regne med.

- Det finnes i dag ingen pante- eller returordning for gamle oljetanker, så langt har vi ikke kommet ennå. Hvis det er noen form for slik støtte et eller annet sted, er den kommunal. Men jeg har ikke kjennskap til noen. Det er den som eier tanken som har ansvaret for forsvarlig bruk og forsvarlig avfallshåndtering, sier sjefsingeniør Lars Drolshammer i Klima- og forurensningsdirektoratet, tidligere Statens Forurensningstilsyn.

Hus & Bolig har ikke lykkes i å finne noen kommune som har panteordning for gamle oljetanker, foruten Oslo. Der kan boligeiere gjennom kommunens Enøkfond få støtte på opptil 10 000 kroner for å fjerne gamle oljetanker, men det betinger at de i det samme legger om til fornybar energi. Støtte til å fjerne oljetanken alene, utbetales ikke. Verken Miljøverndepartementet eller statsforetaket Enova kjenner til kommuner som gir pant på gamle oljetanker alene. Om det foreligger planer hos Enova om å gi støtte til folk som vil fjerne den gamle tanken, vil ikke Sverre Inge Heimdal, som er ansvarlig for Enovas tilskuddsordning, si noe om.

- Per i dag gir vi ingen slik støtte fordi vi prioriterer det folk går over til, ikke det de går bort ifra, sier Heimdal.

Økonomiske tilskudd på dette området er heller ingen kampsak for Naturvernforbundet.

- Selvsagt ville flere fjerne oljetankene om det kom en panteordning, men i perioden før dette kom på plass ville mange bli sittende på gjerdet og vente. Det ville øke risikoen for lekkasjer, sier Tore Skogland.

 

Sanering koster

 

Det er altså boligeier som sitter igjen med utgiftene. Hvor mye du må betale for å bli kvitt en gammel oljetank varierer. Med mindre tanken er liten og ligger svært tilgjengelig til, risikerer du fort å betale rundt 20 000 kroner – pluss moms. De fleste firmaene Hus & Bolig har vært i kontakt med oppgir denne cirkaprisen for forsvarlig oppgraving, avfallshåndtering, enkel gjenfylling av masse samt innrapportering av alle nødvendige dokumenter til kommunen.

Dersom du har en gammel tank med ubrukt olje eller parafin i, kan du ikke regne med å tjene inn noen av saneringsutgiftene ved å selge denne. Uno X-Energi, som leverer fyringsolje over store deler av landet, opplyser at de ikke kan kjøpe ubrukt olje eller parafin fra boligeiere fordi de ikke kan garantere for kvaliteten på den. Heller ikke Statoil vil ta tilbake olje fra privattanker av samme grunn.

 

Tanken må opp

 

Problemet med en tank som tas ut av bruk er heller ikke løst dersom man får brent opp all oljen eller parafinen. Det er nemlig ikke bare å fylle den tomme tanken med stein og jord og la den ligge i fred og ro, slik mange tror. Bare i spesielle situasjoner, der oppgraving vil medføre store kostnader eller vanskeligheter, kan kommunene tillate dette. I Oslo er praksisen streng, opplyser avdelingsingeniør Vivi Paulsen i Vann- og avløpsetaten.

- Vi tillater ikke at gamle tanker blir liggende så sant det er mulig å få dem opp, det vil i praksis si så lenge de ikke ligger slik til at bygninger vil rase dersom man graver dem opp, sier Paulsen. Hun forklarer hvorfor kommunen er så streng på dette området:

- Det er to grunner til det. Den ene er at det kan være et uoppdaget hull i bunnen av den gamle tanken. Dersom man bare fyller den igjen og lar den ligge, vil forurensningen fra lekkasjen aldri oppdages eller renses bort. Den andre grunnen er at vi vil minimere fare for uhell.  Vi har hatt tilfeller der oljeleverandøren har gått til feil hus og fylt på i rør som ikke har vært brukt på en årrekke. Ved helt å fjerne både tank og rør minimerer man rett og slett risikoen for forurensning, sier Paulsen. raa@huseierne.no

 

 

 

Gir oversikt

Det er ikke alltid så lett å spore opp firmaer som jobber med kontroll og sanering av gamle oljetanker. For huseiere i Bergensområdet har Naturvernforbundet i Hordaland, med støtte fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) løst dette problemet ved å opprette nettsiden oljefri.no .

- På denne nettsiden har vi gjort en del av researchjobben for huseierne, slik at vi får koblet eiere av oljetanker med kompetente firmaer som kan fjerne dem, sier daglig leder Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland.

På nettsidene ligger også nøytral informasjon om ulike klimavennlige oppvarmingskilder og tilbydere av disse. Oljefri.no skal etter planen gjøres tilgjengelig for Oslo til høsten, i samarbeid med Oslo kommune, Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn), Framtidens byer og Klimaløftet. På sikt jobbes det også med å inkludere flere steder i Norge, opplyser Naturvernforbundet.

Mer informasjon om kontroll og sanering av oljetanker finner du også på regelhjelp.no. Din hjemkommune skal også være behjelpelig med informasjon på området.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer