Rens rørene før du skifter fra oljefyr til varmepumpe

Gå til hovedinnhold

Rens rørene før du skifter fra oljefyr til varmepumpe

Vurderer du å bytte ut oljefyren med en varmepumpe, bør du sørge for at rørene i gulvet er rene og pene.

 

- Det er ikke alle som er klar over det, men rørene i vannbårne anlegg vil over tid gro igjen hvis du ikke iverksetter tiltak for å hindre at det skjer, sier Lance Chr. Horner i Vaillant Norge. Metallene i de ulike koblingene i systemet vil etter hvert begynne å korrodere, og på sikt vil det kunne danne seg et slambelegg som legger seg i rørene. I de fleste tilfeller vil ikke dette by på alvorlige problemer, men mange vil merke det ved at de stadig må skru opp effekten på varmekilden for å oppnå den samme temperaturen som tidligere.

- Stadig flere ringer oss og sier de sliter med å få opp temperaturen i det vannbårne anlegget sitt. Veldig ofte er det på grunn av slamdannelse i rørene. Slammet skaper et isolerende lag som hindrer varmen i å komme ut. For å få den samme effekten som før, bli man nødt til å øke temperaturen, forklarer Rune Pedersen, teknisk produktansvarlig hos Vaillant Norge.

 

Verre med varmepumpe

 

Selv om det ikke er særlig energiøkonomisk intelligent bare å skru opp varmen, vil man ifølge Pedersen kunne leve lenge med en slik løsning. Bortsett fra at utgiftene til oppvarming vil øke, vil man trolig ikke merke mer til det. I hvert fall så lenge anlegget drives av en gammel oljefyr. Velger du av miljømessige eller økonomiske hensyn å bytte den ut med en varmepumpe, kan problemet straks bli verre.

- Å bytte ut oljebrenneren med en varmepumpe, for eksempel for å drifte et eksisterende radiatoranlegg, har blitt veldig populært. Problemet med dette er at det ofte finnes mye korrosjon og slam i de gamle rørene. Så lenge dette surkler og går i en oljebrenner er ikke det nødvendigvis noe stort problem driftsmessig, men setter du inn en varmepumpe kan du i løpet av kort tid risikere at hele systemet stopper opp, sier Pedersen.

I alle varmepumper sitter det en såkalt varmeveksler. Den består av tynne, fine lameller eller ribber. Disse sørger for å avgi varme til vannet som går gjennom anlegget. Når slam og andre urenheter kommer i kontakt med denne finmekanikken, vil pumpa i første omgang få problemer med å avgi den varmen den produser, og til slutt slutte å virke.

 

Viktig å rense

 

Til tross for at slam og urenheter lett kan ta knekken på en varmepumpe, betyr ikke det nødvendigvis at du må gi opp drømmen om et mer miljøvennlig image. Selv anbefaler Vaillant, som markedsfører alt fra varmepumper til solvarmeanlegg og pelletskjeler sin egen løsningen, en såkalt Elysator, som uten bruk av kjemikalier sørger for å holde rørene i boligen din rene i hele anleggets levetid. Enkelt forklart er dette et apparat som kobles på det vannbårne anlegget og avgir magnesium til vannet. Oksygenet som er naturlig tilstede i vannet vil dermed angripe dette i stedet for de andre metallene i koblinger og rør. Samtidig vil prosessen føre til at pH-verdien i vannet øker og på den måten gjøre vannet mindre surt og forhindre at det tærer på metallene. Ifølge Pedersen blir Elysatoren installert i 90 – 95 prosent av alle nye anlegg firmaet selger. Skal samme produktet settes på et gammelt varmeanlegg, må rørene først renses med et spesiallaget rengjøringsmiddel. Dette må virke i rørene noen dager før det spyles ut. Deretter kan man ifølge Pedersen trygt kaste ut oljefyren, installere en varmepumpe og en Elysator for så å gå fremtiden trygt i møte.

Tor Egil Holmskog, i firmaet Pentex har jobbet med denne typen problematikk i en årrekke, og bekrefter at slam og urenheter kan være et alvorlig problem.

- Jeg besiktiget akkurat et anlegg som var rundt fire måneder gammelt, og hele anlegget holder allerede på å gå åt skogen. Blir det ikke noe gjort snart vil hele systemet stoppe opp.

På samme måte som Vaillant, kjører Pentex først en rengjørende væske inn i systemet, og installerer etterpå vannbehandlingsutstyr som skal opprettholde virkningen av behandlingen ved å dosere inn en rensevæske i anlegget. Produktet er ifølge Pentex biologisk nedbrytbart, og skal ikke inneholde noen giftstoffer.

 

Vurder behovet

 

Tor Gunnar Eggen i Sintef Byggforsk, mener problemet i forbindelse med vekst ikke nødvendigvis er så stort i nye anlegg.

- Det hender at radiatorer fylles opp av så mye slam at man til slutt nesten ikke får noe sirkulasjon i det hele tatt, men i forhold til antall anlegg i Norge mener jeg dette problemet er ganske lite. Likevel kan man, dersom man er riktig uheldig, oppleve at hele systemet tettes.

Øyvind Sønstebø i SGP Varmeteknikk er enig i Eggens konklusjon.

- Så lenge et anlegg er tett og det ikke kommer for mye ferskvann inn i systemet vil det som regel holde seg rent og fint. Vurderer man å investere i et rensesystem må man vurdere kostnadene i forhold til behovet. Det er greit nok å betale noen tusen kroner ekstra på et stort anlegg, men kanskje ikke på et villaanlegg, sier Sønstebø.

Rune Pedersen i Vaillant Norge mener på sin side at det i det lange løp vil lønne seg for de fleste å gjøre en investering av denne typen.

- På sikt tror jeg problemet med gjengrodde anlegg vil eksplodere. I dag bygges stadig flere eneboliger med vannbåren varme som standard. Om ti års tid tror jeg mange av dem vil oppleve at problemene dukker opp. Kan man forebygge dette og samtidig forlenge levetiden på anleggene mener jeg dette er en god investering, sier Pedersen. Prisen på en Elysator ligger ifølge Pedersen på rundt 5 000 kroner pluss moms. Trekker du fra utgiften til et en såkalt mikrobobleutskiller som da blir overflødig, sitter du ifølge Pedersen igjen med en merkostnad på 3 500 kroner.  

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer