Mer i støtte fra Enova

Gå til hovedinnhold

Mer i støtte fra Enova

Enova øker støtten til husholdningene, og håper flere vil investere i enøk-tiltak.

Nordmenn bruker 60 milliarder årlig til oppgradering av boliger. Med de nye tilbudene ønsker Enova at husholdningene skal bruke en større andel av kronene til energitiltak. For å få mer kunnskap om, og få oversikt over hvilke energitiltak du bør gjøre kan du nå få støtte til en energikartlegging av boligen.

- En kvalifisert energirådgiver gjør en vurdering av boligen og lager en tiltaksplan som peker på hvilke oppgraderinger som bør gjøres for å redusere energibruken. Energirådgiveren vil også energimerke boligen, opplyser administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Du kan få inntil 5 000 kroner i støtte fra Enova for en slik energigjennomgang. Velger du å oppgradere boligen i tråd med tiltaksplanen kan du også få støtte til dette på opptil 125 000 kroner. Støtten vil blant annet være avhengig av ambisjonsnivå og at boligeieren selv investerer en god del penger i tiltakene.

Øker støtten til varmepumpe

- Over en fjerdedel av energien i Norge går til boliger, og vi ønsker å gjøre boligeierne mer oppmerksomme på gode energitiltak i egen bolig ved hjelp av våre tilbud, sier Nakstad. Han lover også mer støtte til å bytte ut oljefyren med en fornybar oppvarmingskilde.

- Vi må få til en energiomlegging i eksisterende boliger som vil gi en langsiktig virkning i form av redusert energibruk og reduserte klimautslipp, sier Nakstad.

Støtte til utfasing av oljekjel har vært etterspurt fra boligeierne. En oljekjel slipper i snitt ut nærmere seks tonn CO2i løpet av året. Med den nye støtteordningen gir Enova de som ønsker å kvitte seg med oljekjelen og installere en fornybar energikilde inntil 25 000 kroner i støtte

Trond Nessæter i Robert Bosch AS, som også sitter i styret i Norsk varmepumpeforening, er svært glad for den nye støtteordningen.

- Ved kjøp av luft til vann eller væske / vann-varmepumpe vil man heretter kunne få 25 000 kroner i støtte mot bare 10 000 tidligere. Det synes jeg er svært positivt! Jeg håer at Enova-støtten sammen med de 15 prosent i rabatt som HL-medlemmer kan få på våre varmepumper kan trigge markedet til å fase ut de forurensende oljefyrene, sier han. - Å bytte ut oljefyren er en stor investering, så selv om enkelte sikker kunne ønske seg enda mer støtte, er dette et skritt i riktig retning.

Du kan også få støtte til solfangere, sentrale varmestyringssystem og til omlegging fra elektrisk oppvarming til andre fornybare varmekilder.

Bedre energimerke

I Norge er det mulig å spare energi tilsvarende 16 - 20 Alta-kraftverk ved å forbedre eksisterende boliger.

- Sånn sett er det liten tvil om at det er riktig av Enova å legge til rette med gode intensiver. Det kommer også samfunnet til gode, fastslår Jon Karlsen i Glava.

Velger du å oppgradere boligen kan du oppnå et bedre energimerke, og da kan det også være penger å tjene når du en gang skal selge boligen. Oppmerksomheten om energimerke-ordningen er økende. 1 av 3 nordmenn er villig til å betale mer for en bolig med et godt energimerke, viser ferske tall fra en undersøkelse Enova nettopp har gjennomført.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler