Energismarte råd

Gå til hovedinnhold

Energismarte råd

Dette bør du vite om energisparing i egen bolig

STØTTES: Ved å investere i varmepumpe, kan du gjennom Enovatilskuddet få tilbake mellom 10.000 og 30.000 kroner alt ettersom hvilken pumpe du velger.

Over 70 prosent av oss har i dag elektrisitet som hovedoppvarming, og visste du at hele 65 prosent av energibruken i hjemmet går til oppvarming? 

Ingen boliger er like, og det er vanskelig å komme med noen fasit for hvordan man kan spare mest mulig energi akkurat hos deg.

Men Enova har mye kunnskap på området, og gir deg gode råd om de vanligste boligtypene her i landet.

Nyere enebolig, bygd etter 1987

Du som bor i et relativt nytt hus har store muligheter til å spare energi. Skal du spare mye, bør du vurdere tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen.

En stor andel av energiforbruket i en bolig går til romoppvarming. Du kan spare ved å bytte til alternativ oppvarming som for eksempel varmepumpe, pellets eller energieffektiv vedovn, og ved å styre varme og lys etter faktisk behov.

Om natten og når ingen er hjemme på dagtid, er det ikke behov for så mye varme. Å bytte til energieffektive brune- og hvitevarer vil også merkes på strømregningen.

Tommelfingerregelen for deg som bor i nyere enebolig er:

Etterisoler, installer ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, installer varmestyringssystem, bytt varmekilde og bytt til strømsparende utstyr.

Rekkehus

Bor du i rekkehus er det mange forhold ved bygningen som du ikke kan bestemme over alene. Endringer som gjelder felles energitilgang, isolasjon og vinduer, krever gjerne beslutning i et styre.

Med enkle grep kan du likevel redusere energiforbruket med inntil 20 prosent.

Du kan bytte til alternativ oppvarming som for eksempel varmepumpe, pellets eller effektive vedovner, skifte til strømsparende brune- og hvitevarer, etterisolere mot loft og styre varme og lys etter behov.

Tommelfingerregelen for deg som bor i rekkehus er:

Etterisoler kaldloft, bytt til 3-lags lavenergivinduer, installer varmestyringssystem, bytt varmekilde og bytt til strømsparende utstyr.

For mer utfyllende informasjon om hvert punkt, klikk her

Eldre bolig, bygd før 1987

Gamle eneboliger krever ofte mer energi enn nye. For å redusere det totale energibehovet, bør du vurdere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen.

Siden større tiltak er lettest å gjennomføre når du skal rehabilitere eller pusse opp, bør du orientere deg om de ulike alternativene tidlig i en slik prosess. Da har du størst mulighet til å gjøre en investering som ikke bare vil redusere strømregningen, men som også kan forbedre energimerket. 

Om du ikke planlegger store tiltak i boligen din, kan du likevel påvirke strømbruken ved å gjøre mindre grep.

Tommelfingerregelen for deg som bor i eldre enebolig er:

Etterisoler, bytt til 3-lags lavenergivinduer, installer varmestyringssystem, bytt varmekilde og bytt til strømsparende utstyr.

For mer utfyllende informasjon om hvert punkt, klikk her.

Leilighet

Bor du i en leilighet er det også mange forhold ved bygningen som du ikke kan bestemme over alene. Endringer som gjelder felles energitilgang, isolasjon og vinduer, krever gjerne beslutning gjennom styrevedtak.

Med enkle grep kan du likevel redusere energiforbruket med rundt 20 prosent.

Du kan installere et styringssystem som styrer varme og lys etter faktisk behov. Om natten og når ingen er hjemme på dagtid er det ikke behov for så mye varme. Det er heller ikke behov for samme temperatur i alle rom.

Du kan bytte til energieffektive brune- og hvitevarer, sparepærer og vannsparende armaturer.

Hvis du har en gammel vedovn eller gamle panelovner, bør du vurdere å bytte til mer energieffektive utgaver.

Tommelfingerregelen for deg som bor i leilighet er:

Installer varmestyringssystem, bytt varmekilde og bytt til strømsparende utstyr. 

For mer utfyllende informasjon om hvert punkt, klikk her.

Hytte

Energiprisene for hytter har gått opp de siste årene, og nettleien er ofte er dyrere for hytteeiere enn for fastboende.

Ønsker du å spare mye energi, må du vurdere omfattende tiltak som bedrer hyttas evne til å holde på varmen og som reduserer det totale energibehovet.

Siden større tiltak er lettest å gjennomføre når du skal rehabilitere eller pusse opp, bør du orientere deg om de ulike alternativene tidlig i en slik prosess. Da har du størst mulighet til å gjøre en investering som ikke bare vil redusere strømregningen, men som også kan forbedre energimerket. 

Om du ikke planlegger store tiltak, har du likevel mulighet til å spare energi. Du kan bytte til energieffektiv belysning, en mer effektiv vedovn, eller vurdere andre varmekilder.

Du kan styre lys og varme slik at du har et minimalt forbruk når du ikke benytter hytta, og et energieffektivt forbruk når du er på hytta.

Tommelfingerregelen når du eier hytte er:

Installer varmestyringssystem, bytt varmekilde, bytt til strømsparende utstyr, etterisoler og bytt til 3-lags lavenergivinduer. 

For mer utfyllende informasjon om hvert punkt, klikk her.

Du kan få støtte

Husk at hvis du skal sette i gang med oppgradering eller bygging av ny bolig, så kan du søke Enova om støtte.

Det er ikke bare hvis du skal bygge passivhus, nullhus eller plusshus du kan få støtte. Også mindre prosjekter kan du søke refusjon for.

Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger i boligen din. Det betyr at hvis du gjennomfører noen av de tiltakene som inngår i ordningen, samt sender inn kvitteringen, får du tilbake en del av utgiftene.

Tiltakene som går under refusjonsordningen er leie av en energirådgiver, luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, avtrekksvarmepumpe, fjerning av oljekjel og tank, fjerning av oljekamin og tank, biokjel, bio-ovn med vannkappe, varmestyringssystem, solfanger, varmegjenvinning av gråvann og el-produksjon.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer