Disse brenner best

Gå til hovedinnhold

Disse brenner best

Fyrer du med de beste treslagene?

VEDFYRING: Når det er kaldt ute er det godt å ha flammer i peisen.

På vinterstid er det mange av oss som fremdeles sverger til den gode gamle vedfyringen for å holde varmen.

Men de færreste tenker over at det har mye å si hvilken ved de fyrer med.

Noen treslag inneholder nemlig mer energi, og brenner derfor bedre.

Kristtorn til topps

Ved Skog og landskap har de foretatt målinger av tetthet hos ulike treslag, og resultatene viste at de tyngste treslagene også hadde den høyeste brennverdien.

Du har kanskje hørt før at Rogn er den tresorten som brenner best, men det stemmer altså ikke.

Det er Kristtorn som går helt til topps, med høyest egenvekt og brennverdi. Det negative er jo at denne finnes i kun begrensede områder, slik at ikke alle husstander kan benytte seg av Kristtornens utmerkede fyringsegenskaper.

Agnbøk følger hakk i hel, fulgt av Barlind, Bøk, Eik, Ask og Rogn.

Norske fyringsfavoritter som bjørk og furu havner på henholdsvis 11 og 14. plass av de 20 sortene på listen.

Tetthet viktigst

Trevirket er hentet fra forskjellige steder i Norge, og forskerne målte volum og vekt for å finne brennverdien.

Resultatene viser at det er en klar sammenheng mellom treslagets tetthet og brennverdi. 

Brennverdien for de ulike treslagene er nesten den samme målt per vekt, men fordi treslagene har ulik tetthet blir brennverdiene forskjellige per volum. 

Jo større tetthet, jo høyere brennverdi.

Med andre ord så er det ikke fordelaktig for kunden at ved selges etter volum og ikke etter vekt og fuktighet.

Uten vekt går du glipp av den viktigste informasjonen om veden, altså energiinnholdet.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer