Risiko for straff og forsikringsavkortning

Gå til hovedinnhold

Risiko for straff og forsikringsavkortning

En gjør-det-selv løsning kan være vel og bra på mindre vedlikeholdsarbeid i boligen, men tenk deg om før du går løs på større prosjekter.

 

- Utfører du selv arbeid på det elektriske anlegget i huset kan det i verste fall ta fyr. Har du da en leieboer kan han ende opp med å brenne inne. Da har du straffeansvar. Du risikerer også å få avkortning av forsikringen eller at den faller helt bort, advarer Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund. Som privatperson er det i utgangspunktet få inngrep du kan gjøre på det elektriske anlegget før du beveger deg ut i faresonen. Hovedregelen er at elektrisk utstyr med løs ledning som ikke kan betraktes som del av den faste installasjonen kan fikses av amatøren. For mer avanserte installasjoner kreves det fagfolk.

Reglene for arbeid på badet er mindre klare, men konsekvensene dersom noe går galt kan likevel være alvorlige. Det er særlig når det er snakk om røropplegg og membraner det er viktig å bruke fagfolk. Oppstår det vannskader på badet, og det viser seg at arbeidet ikke er riktig utført, kan du få redusert erstatning fra forsikringsselskapet. Du har heller ingen å gå tilbake til i forbindelse med garantier og klager.

 

Erstatningsplikt

 

Et annet problem som mange ikke tenker på, er naboen. Bor du i blokk eller leilighet, kan utbygging og endring av bad eller strømanlegg få konsekvenser for andre enn deg selv. Manglende eller dårlig membran på badegulvet kan føre til alvorlige vannskader i leiligheten under eller ved siden av deg, og begynner du å endre på det elektriske, kan det få konsekvenser for hele blokka. 

- Hvis det oppstår skade kan du bli erstatningspliktig overfor de under, over eller på siden av deg, samt for fellesskapet, selv om det du gjør i utgangspunktet er lovlig. Det nytter ikke å komme og si at du gjorde ditt beste og at du trodde du kunne dette med elektrisitet eller våtrom, sier Leisner.

 

Videresalg

 

Når du selger kan det også være verdifullt å dokumentere at jobben er utført av fagfolk. Ifølge avhendingsloven kan du gjøres ansvarlig for skader, feil og mangler som oppstår inntil fem år etter at du har solgt boligen. Har du ikke kvittering eller papir på at arbeidet er fagmessig utført, får du problemer. Er jobben utført av en håndverker, kan du fortsatt ha noe å hente på garantien. Dersom  badet er del av et gjør-det-selv prosjekt, må du også opplyse om dette.

- Selger du boligen har  kjøper krav på å få opplysninger om alt arbeidet du har utført selv. Det gjelder selv om det du har utført er gjort på lovlig og forskriftsmessig måte. Si fra om at du ikke har brukt håndverker. På egenerklæringen som må fylles ut ved bruk av eierskifteforsikring er det en rubrikk for det. At du har gjort jobben selv er ikke i utgangspunktet en feil eller mangel. Har du gitt beskjed kan kjøper få sjekket det, og det blir kjøpers risiko, sier Leisner.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler