Kontroller bygget underveis

Gå til hovedinnhold

Kontroller bygget underveis

Ved større byggearbeider kan det være lurt å få en uavhengig part til å gjøre kontroller underveis.

 

Selv om du har gjort grundig forarbeid i valg av håndverker, kan det lønne seg også å holde et øye med selve byggeprosessen, dersom det dreier seg om en større om- eller påbygging. En måte å gjøre dette på, er ved slutten av bestemte byggestadier å få inn kontroller fra en uavhengig part. En sluttbefaring alene vil nemlig ikke kunne avsløre grunnleggende konstruksjonsmessige feil.

- Byggekontroller som skjer når alt er klart – når flisene er lagt på badet, eller taksteinen er på plass på taket – kan avsløre feil, men primært feil av kosmetisk art. Hvordan ting ser ut under overflaten kan jo ingen vite, sier direktør for privatmarkedet i innemiljøbedriften Anticimex, Roy Malmo Nilsen.

Avtalen om når kontrollene skal foretas, og av hvem, bør du sørge for å få inn i kontrakten før arbeidet begynner. De færreste er kyndige til å foreta en slik kontroll selv, uten bruk av eksterne konsulenter.

 

Kontrollstadier

 

Hvilke stadier kontrollene skal skje ved, vil være individuelt og avhengig av fremdriftsplanene for prosjektet. Det bør avtales mellom byggefirmaet, konsulentfirmaet som skal utføre kontrollene, og deg som er oppdragsgiver.

Visse holdepunkter for når man bør sjekke kvaliteten på et større ombyggingsarbeid er likevel mulig å skissere, mener Terje Bjørklund i konsulentfirmaet Opak, som har spesialisert seg på kontroll av både privatboliger og næringsbygg.

 

Grunnmur

 

Med utgangspunkt i et nytt tilbygg til eksisterende bolig, anbefaler han første kontroll når grunnmuren er oppe og fuktsikringen utført, dersom tilbygget har dette.

- Er drensledning lagt i riktig høyde i forhold til innvendig gulv, og har den riktig fall? Er grunnmuren fuktsikret med grunnmursplast og isolasjon? Mangelfull fuktsikring av konstruksjoner under bakken er dessverre en typisk skadeårsak i norske hus. Det er ikke spesielt vanskelig å få dette riktig, men ofte er arbeidet slurvete utført, eller gjort av ufaglærte, sier Bjørklund.

 

Bindingsverk

 

Det neste stadiet er når bindingsverket er reist og tilbygget er kledd inn slik at det er en lukket enhet med innsatte vinduer og dører.

- Da bør det kontrolleres at bindingsverket er riktig satt opp, samt at isolasjonen og diffusjonssperren er på plass og at arbeidet er riktig utført. Dersom tilbygget skal ha tak, og taket også er på plass på dette tidspunktet, er det sentralt å kontrollere at det er bygget slik at det holder vannet ute og at eventuelt isolasjon og lufteskikt er riktig utført. Det er dessverre ingen selvfølge, sier Bjørklund.

 

Membran

 

Hvis tilbygget inneholder våtrom, bør den tredje kontrollen utføres når all membran er lagt på, anbefaler eksperten.

- Da får man sjekket om membranen er tykk nok og om den er riktig lagt på gulv og vegger. En trykktest av gulv med sluk bør foretas for å sjekke om det er tett, sier Bjørklund.

 

Ferdigbefaring

 

Til slutt er det naturlig med en ferdigbefaring, der eventuelle skjønnhetsfeil i overflatene vil kunne avdekkes, og der man også får sjekket at tekniske anlegg fungerer, at byggeforskriftenes krav til sikkerhet er oppfylt og at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen.

 

Fordyrende

 

Ulempen med en gjennomgående uavhengig byggekontroll er kostnadene. En gjennomgående byggekontroll av en nyoppført privatbolig vil, alt etter størrelsen på prosjektet, trolig koste deg mellom 30 000 og 50 000 kroner. Også prisen på byggekontroll av et tilbygg vil koste en del, og bør vurderes i forhold til risikoen ved ikke å ha kontrollert byggverket. Husk dessuten at også byggekontrollører kan ta feil.

- Spør derfor firmaet du engasjerer om det har forsikring, i fall det etter deres inspeksjon av huset likevel skulle dukke opp problemer i ettertid, råder Bjørklund. -- Man kan aldri være for forsiktig, oppsummerer han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer