Husets kledning må tilpasses lokale forhold

Gå til hovedinnhold

Husets kledning må tilpasses lokale forhold

Kledningen viktigste oppgave er å beskytte mot regn og vind. Derfor er det viktig at den tilpasses lokale værforhold.I Norge utføres utvendig kledning oftest som luftet kledning. For å gi et effektivt og varig vern mot slagregn, må tetting av både fasader og fuger skje i to trinn, melder Byggforsk i en pressemelding. Da vil kledningen fungere som regnskjerm, og vindsperren som luft- og vindskjerm. For at totrinnstetningen skal fungere optimalt må det være en ventilert og drenert luftespalte mellom kledningen og vindsperren. Dette kommer frem i en rapport basert på nye resultater og erfaringer fra FoU-programmet Klima 2000 – Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner, samt fra FoU-prosjektet Climate Adapted Buildings.

 

Må tilpasses værforholdene

Detaljutformingen av en fasade må tilpasses den enkelte kledningstypen, den aktuelle bygningen og værforholdene på stedet. Rapporten fra SINTEF Byggforsk presenterer anbefalte minimumskrav for å sikre tilstrekkelig lufting og drenering av lufte- og dreneringsspalter i klimasoner med henholdsvis liten, moderat og stor slagregnbelastning.

Skader i tilknytning til luftede kledninger skyldes i hovedsak utførelse som avviker fra grunnleggende prinsipper som har vært kjent i lang tid. Typiske skader skyldes utilstrekkelig lufting og/eller drenering, samt mangelfulle fugeløsninger i kledningen og mangelfulle beslagløsninger i tilknytning til andre elementer i fasaden, som vinduer, dører og hjørner.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer