Finn informasjon før du bygger om

Gå til hovedinnhold

Finn informasjon før du bygger om

Uansett om du bare skal pusse opp litt, eller om du skal bygge om boligen, lønner det seg å starte med en god planleggingsprosess.

 

Jo mer du kan og vet på forhånd, jo raskere og billigere blir oppussings- eller ombyggingsprosessen. Men hvor skal du starte?

- I en planleggingsfase er det viktig at du gjør deg opp en mening om hva du ønsker å gjøre, hvordan du vil ha det, og hvor mye penger det skal koste. Jo mer du klarer å finne ut om dette på forhånd, jo lettere er det å få god og effektiv hjelp når du på et senere tidspunkt får profesjonelle inn i prosessen.

Det sier Bjørg Owren, administrerende direktør i Ifi, Informasjonskontoret for farge og interiør. Spesielt er det viktig å vite hvor mange penger du vil legge i oppussings- eller ombyggingsarbeidet, mener hun.

- Det er mange som ikke tenker så nøye gjennom det på forhånd; kanskje fordi oppussings- og ombyggingsarbeid gjerne går i flere etapper, og dermed oppleves som uoversiktlig og lite konkret. Men det er som når du skal ut og kjøpe bil – du vet om du skal ha en til femti eller to hundre og femti tusen, sier Owren.

 

Søk fagekspertise

 

For å få en idé om hvor mye et nytt kjøkken, bad eller en hagestue vil komme til å koste, oppsøk faghandlene – ikke bare på nett, men også fysisk. Her kan du nemlig ikke bare få prisopplysninger, men også nyttige tips om ulike løsninger og måter å gjøre ting på. Alt fra kjøkkenleverandører og rørleggerforretninger til forhandlere av hifi-utstyr kan hjelpe til med å skissere nye løsninger tilpasset dine behov, ofte helt uforpliktende.

Også håndverkeren representerer en ekspertise det kan være lurt å konferere med før du setter i gang med en jobb i hjemmet. Håndverkeren har veiledningsplikt, og dersom arbeidet du ønsker å få utført virker uhensiktsmessig eller urimelig, skal håndverkeren gi beskjed om dette, og eventuelt fraråde deg å utføre prosjektet.

 

Gode råd

 

Ved mindre oppussingsprosjekter velger mange å få noen timers rådgivning hos en interiørkonsulent. En interiørkonsulent har greie på blant annet farger og tekstiler, og kan hjelpe deg dersom du for eksempel er ute etter å utnytte den eksisterende planløsningen i boligen din bedre. Ønsker du en mer gjennomgripende forandring, vil det i mange tilfeller være bedre å hyre inn en interiørarkitekt.

- En interiørarkitekt vil i langt større grad enn konsulenten være i stand til å se nye planløsninger, og til å se boligen som en helhet, ikke bare enkeltrommene. En ny planløsning krever ofte at man har kjennskap til grunnleggende trekk i konstruksjonen, som hvor vannrørene går, hvilke vegger som er bærende og så videre, sier interiørarkitekt Trond Ramsøskar. Han har vært i bransjen i ti år og driver firmaet Goodlife Interiors. I likhet med Owren råder han folk som er ute etter profesjonell hjelp til å forberede seg.

- Dersom vi som interiørarkitekter får en viss idé om hva kunden ønsker helt fra begynnelsen av, sparer vi en hel masse tid innledningsvis, sier Ramsøskar.

Arbeidet du planlegger i boligen bør imidlertid være av en viss størrelse før det lønner seg å bruke interiørarkitekt. Vil du ha en som assisterer deg gjennom en hel ombygningsprosess koster det fort mellom 100 000 og 300 000 kroner, anslår Ramsøskar.

 

Tegne- og søkehjelp

 

Ved større ombyggingsarbeider vil det være naturlig å kontakte en arkitekt. I Småhusregisteret har Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) en oversikt over arkitekter som jobber spesielt med privathus. Arkitekten vil, i tillegg til å tegne nye løsninger, kunne lose deg gjennom det som kan være en nokså vanskelig søknadsprosess i kommunen. Det betyr imidlertid ikke at du bør overlate all kontakt med kommunen til arkitekten. Ofte vil det være lønnsomt å ta et innledende møte med plan- og bygningskontoret før du engasjerer arkitekten. Slik kan du få en viss oversikt over eventuelle begrensninger i prosjektet ditt. Mange kommuner har ukentlige servicevakter der man kan møte kommunens saksbehandlere, og få informasjon om for eksempel utnyttelsesgraden på tomten man planlegger å bygge på. Er eiendommen allerede maksimalt utnyttet, noe som ofte er tilfellet i tettbygde strøk, er det lite poeng i å kaste bort tid og penger på arkitekthjelp.

 

Tekniske beregninger

 

Vet du ikke hva fundamentet under huset ditt tåler, eller hva grunnen består av, kan det være lurt å rådføre seg med en geotekniker. Kanskje tåler ikke grunnen under huset ditt planlagte tilbygg, eller kanskje må du ta forholdsregler mot radon.

- Normalt har ikke eksisterende fundament under bygninger reservekapasitet; det vil si at man som oftest er nødt til å forsterke eksisterende fundamenter hvis man for eksempel vil utvide boligen med en ekstra etasje. Hvis man ikke finner beregninger for hvordan de eksisterende fundamentene er dimensjonert, bør man få inn en profesjonell til å gjøre en lastvurdering av bygget, for deretter å vurdere hvilke tiltak man eventuelt skal sette inn, sier rådgiver i geoteknikk og fundamentering hos Multiconsult, Espen Thorn.

- Vi ser dessverre mange skader både på nybygg og i forbindelse med tilbygg; skader som kunne vært unngått dersom folk hadde tatt hensyn til grunnforholdene ved byggingen, legger han til.

Ikke bare grunnen under, men også selve konstruksjonen i den eksisterende bygningen bør vurderes når du planlegger et større ombyggingsarbeid. Her kan det lønne seg å rådføre seg med en bygningsingeniør, som har større teknisk kompetanse enn en arkitekt. Konstruksjonsfeil er gjerne fryktelig dyrt og omfattende å rette i ettertid.

I tillegg bør energispørsmål besvares så tidlig som mulig i prosessen. Tidligere fantes rådgivende Enøksentere over hele landet; de er i dag avløst av en rekke private rådgivere. Husk at mange av aktørene som profilerer seg som rådgivere også er selgere av sine produkter. Statsforetaket Enova er i så måte en mer nøytral energirådgiver, som svarer på henvendelser fra hele landet per telefon, post eller e-post.

 

 

 • Vurderer du kompliserte tekniske løsninger, kan det også være tilrådelig å ta kontakt med et ingeniørfirma. Det kan hjelpe til med statiske beregninger.
 • Undersøke grunnforhold / frost, tele, radon, fuktsikring
 • Energiplanlegging?
 • Ingeniør/ingeniørfirma/siv.ing.

 

 

Hvor kan du få råd?

 • Faghandelen
 • Interiørkonsulenten
 • Interiørarkitekten
 • Arkitekten
 • Kommunen
 • Håndverkeren
 • Bygnings- /sivilingeniøren
 • Enova
 • Huseiernes Landsforbund

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer