Økt formueskatt på sekundærbolig

Gå til hovedinnhold

Økt formueskatt på sekundærbolig

Kort tid etter at regjeringen økte verdsettelsen av sekundærbolig i formueskatten fra 40 til 50 prosent, vil de igjen øke den fra 50 til 60.

MER SKATT: Jens Stoltenberg og regjeringen håper at mer formueskatt for de som eier mer enn en bolig kan bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet. Foto: Statsministerens kontor.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Under en pressekonferanse på søndag, lanserte Jens Stoltenberg regjeringens nye skattegrep for industri og boligeiere.

Blant annet vil verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom i formuesskatten økes fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Dette gjøres i håp om at det kan bidra til å dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe.

Gjelder ikke fritidsbolig

Dette betyr at alle som har to boliger vil bli formuebeskattet hardere enn før. 

Har man en høy belåning og ingen netto formue så har ikke forslaget noe å si, men for de med nedbetalte lån som betaler formuesskatt vil innstrammingen merkes.

Dette gjelder også for næringseiendom.

- Økt verdsettelse av sekundærbolig i formueskatten har bred oppslutning i Stortinget, og vi synes det er rimelig at vi fortsetter denne utviklingen, sa statsminister Jens Stoltenberg på pressekonferansen.

Merk at dette ikke gjelder fritidsbolig.

Andre gang på under ett år

I statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem i høst, økte regjeringen ligningsverdien på sekundærbolig fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi.

Siden sekundærbolig og næringseiendom verdsettes lavere i formuesskatten enn andre investeringsobjekter, har det lenge vært attraktivt å investere i fast eiendom for de med høy inntekt som vil redusere sin skattemessige formue.

En av hensiktene med forslaget er åpenbart å redusere den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom fremfor klassisk banksparing eller sparing i egen bedrift, i håp om at dette vil bidra til å redusere prispresset på boliger.

Dette rammer utleiere som har investert i utleieboliger som de ikke benytter selv, men også eiere av hytter og fritidsboliger som tidligere har vært boliger blir rammet.

- Mange vil selge

Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, sa ved sist økning at flere nå kommer til å selge utleieboligen.

- I tillegg vil leietagerne oppleve høyere leiepriser fordi alle utleiekostnader over tid blir overveltet på sluttbrukerne, sa Batta.

Huseiernes Landsforbund mener med andre ord at resultatet vil bli høyere leiepriser og tusenvis av leieboliger mindre på markedet.

I likhet med Batta er Lars Aasen i Leierboerforeningen skeptisk til forslaget som regjeringen presenterer.

- Prinsippielt er vi for en slik økning, men slik verden ser ut i dag synes vi det er et dårlig tidspunkt å eksperimentere med boligsituasjonen, sa Aasen.

Aasen er mest redd for at utleieprisene skal øke fordi kostnadene med å leie ut naturligvis blir høyere.

Kan bli gjeldende fra 2014

Dette forslaget vil bli nærmere omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2013 som legges frem på tirsdag.

Forslag til lovendringer vil bli fremmet i statsbudsjettet til høsten med virkning fra 2014.

Staten regner med økte inntekter på om lag 500 millioner kroner hvis forslaget blir en realitet.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer