Næringsinntekt ved utleie: Dette kan du få fradrag for

Gå til hovedinnhold

Næringsinntekt ved utleie: Dette kan du få fradrag for

Har du næringsinntekt som følge av utleie av bolig, så er fristen 31. mai for å fylle inn selvangivelsen. Hus & Bolig har samlet fradragspunktene for deg.

Har du næringsinntekt som følge av utleie, har du frist til 31. mai for å fylle inn fradragspunktene Foto: Kari Gjertrud Dølgaard
Har du næringsinntekt som følge av utleie, har du frist til 31. mai for å fylle inn fradragspunktene Foto: Kari Gjertrud Dølgaard

 

Leier du ut en bolig der du selv ikke bor, eller leier ut egen bolig ut over skattefrie grenser, er inntektene skattepliktige. Da skal boligen regnskapslignes. Det innebærer at du skal skatte for netto leieinntekter, altså at du kan trekke fra alle relevante kostnader du har knyttet til utleien.

Dette er tipsene fra Huseiernes Landsforbund og Skattebetalerforeningen : 

Skatteetaten har et eget skjema for leieinntekter, kalt RF-1189, post 2.8.2, hvor man fyller inn alle fradragene. Skjemaet leveres elektronisk sammen med selvangivelsen. 

Du trenger ikke å vedlegge noe dokumentasjon i selvangivelsen, men dersom skattekontoret spør deg må du kunne dokumentere kostnadene 

Vedlikehold

Definisjon : Arbeid utført for å bringe eiendommen tilbake i den stand den var som ny. 

Illustrasjon: Førstegangs maling av hus er påkostning, mens maling av et tidligere malt hus er vedlikehold. 

Skille mellom vedlikehold og påkostninger

Du har krav på løpende fradrag for vedlikeholdsutgifter, men ikke for utgifter til påkostninger.

Hvis du bytter gammel kjøkkeninnredning med ny, med samme relative standard, kan hele utgiften anses som en vedlikeholdsutgift.

Tilbygg eller endring av planløsning regnes for å være påkostning. Eksempel: Ett rom deles i to med vegg. 

Møblert utleie

Avskrives som driftsmidler, hvis kostpris er over 15.000 per enhet med brukstiden over tre år.

Annet innbo saldoavskrives med en sats på 20 prosent. 

Møbler/innbo som koster under 15.000 i anskaffelse per gjenstand fradragsføres i sin helhet.

Møblert utleie i inntil tre år : Møbler trekkes fra med 15 prosent av den årlige leien. 

Eksempel på møblert utleie : Sofaen hadde en kostpris på kr 16.000, mens utleier til sammen betalte kr 35.000 for øvrig innbo (hver enkelt gjenstand kostet mindre enn kr 15.000). Første årets utgiftsføring blir kr 35.000 + (kr 16.000 * 20 %) = kr 38.200. I år 2 kan det resterende beløpet på kr 12.800 utgiftsføres fordi det gjenstående beløpet på saldoen er lavere enn kr 15.000. 

Hvis du leier ut for kortere tid (normalt opp til tre år), og du benytter innboet privat både før og etter, kan du i stedet kreve et skjønnsmessig fradrag på 15 prosent av brutto leieinntekt. 

Eksempel: Utleier skal arbeide i utlandet i to år, og leier ut sin bolig i Norge fullt møblert. Leieinntekten er kr 15.000 per måned. Som et skjønnsmessig fradrag for slitasje på møbler og annet innbo, reduseres den skattepliktige leieinntekten til kr 12.750 per måned. 

Reiser knyttet til visninger, vedlikehold og tilsyn

Du får betalt per kilometer. For 2015 er satsen 4,10 kroner per kilometer(4,20 i Tromsø).

Dersom reiseaktiviteten utgjør mer enn 10 dager i året og du ikke overnatter på reisen(e), vil disse reisene anses som arbeidsreiser og satsen utgjør da 1,50 kroner per kilometer. 

Faste kostnader

Hvis du ikke bor i boligen selv kan du trekke fra alle faste kostnader knyttet til boligen. Det vil si forsikringer, kommunale avgifter, husleie til borettslag og lignende. Hvis du bor i boligen selv får du ikke fradrag for kostnader som knytter seg til din del av boligen, og må derfor gjøre en fordeling av kostnadene basert på skjønn etter hvor stor del som er leid ut. Du får heller ikke fradrag for den tiden boligen ikke er leid ut eller forsøkt leid ut. 

Eiendomsskatt

De aller fleste kommunene i Norge har innført eiendomsskatt. Dersom du bor i boligen selv må du gjøre en fordeling av utgiften på den delen du selv bor i og den delen du leier ut. 

Øvrige punkter 

Hvis du har festetomt har du krav på avdrag for festeavgift.

Strøm, TV/Internett, snømåking, gressklipping/hagestell (vanlig at leier ordner dette selv).

Hvis utleie av bolig i flerbolighus, vil endel av det ovennevnte være inkludert i fellesutgifter, som da trekkes fra i stedet.

Annonsering og depositumsgebyr

Skader på leieobjektet som ikke dekkes av depositum, av leier selv, eller av forsikringen. 

Skattefri utleie av egen bolig

Leier du ut den minst verdifulle delen av boligen din, regnet etter utleieverdi, er inntekten skattefri. Leier du ut den mest verdifulle delen, er det skattefritt inntil 20 000 kroner - men bryter du denne inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt beskattet med 27 %. De samme reglene gjelder utleie av en del av tomannsbolig dersom den ikke er seksjonert – pass på at du bruker den mest verdifulle delen selv.

Korttidsutleie – er det også skattefritt?

Man kan leie ut den minst verdifulle delen selv, slik at inntekten blir skattefri. Man må likevel være oppmerksom på at hyppig utleie av et lite rom, som du ikke ellers bruker selv, vil kunne ha en så stor utleieverdi, at den overstiger utleieverdien for resten av leiligheten. Merk at man også ved korttidsutleie kan leie ut den mest verdifulle delen så fremt inntekten ikke overstiger 20 000 kroner i løpet av et inntektsår.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer