Kjøper for å leie ut

Gå til hovedinnhold

Kjøper for å leie ut

Stadig flere kjøper seg bolig nummer to og tre for å leie ut.

LEIEINNTEKTER: Å eie en sekundærbolig kan gi gode biinntekter, særlig i de store byene. Foto: LInda Ørstavik Öberg.

På Frogner i Oslo er hele fire av ti boliger eid av andre enn dem som bor der, og de fleste av disse leies ut.

Og det er ikke bare her fok ser at det er penger å tjene på leieinntekter.

Fra 2012 til 2013 har antall sekundærboliger, det vil si boliger som eies av personer som eier eller bor i en annen bolig fra før, økt med hele 10.000. Det er en økning på hele 3,4 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

15 prosent eier flere

Skattedirektoratets tall for 2013 viser at det nå er registrert 291.896 sekundærboliger i Norge.

Det vil si at 15 prosent av alle boliger her i landet er eid av de som eier bolig fra før.

Og da er ikke fritidsboliger regnet med i tallene.

Flest i byene

Ikke overraskende finner man flest sekundærboliger i de store byene, og det er særlig i noen bydeler i Oslo, Bergen og Stavanger at andelen er langt høyere enn landsgjennomsnittet.

I Frogner bydel i Oslo er 38,5 prosent av alle boligene eid av noen som ikke bor der selv, og mange tjener gode penger i et presset bolig- og leiemarked.

En del av boligene er kjøpt av foreldre som vil hjelpe sine barn inn på boligmarkedet, men de fleste er på jakt etter en biinntekt.

Også Statistisk sentralbyrås tall tegner samme bilde og trend som Skatteetatens. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler