Betal ned boligjelden

Gå til hovedinnhold

Betal ned boligjelden

Med utsikter for fortsatt lav rente bør man tenke seg nøye om hvordan man forvalter pengene.

Lave renter er godt nytt for alle med boliglån. Norges Bank fortsetter å sette rentene ned.

– Beslutningen må særlig ses på bakgrunn av forsterket uro i finansmarkedene i det siste og klare signaler om svakere vekst internasjonalt, sa sentralbanksjef Øystein Olsen etter rentemøtet.

Analysene Norges Bank la fram i juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Det har vært god vekst i norsk økonomi, og utviklingen har vært om lag som Norges Bank har ventet. Samtidig er inflasjonen lav, utviklingen hos handelspartnerne ser ut til å bli svakere enn ventet og sammen med uroen i finansmarkedene påvirker det utsiktene for renten. Dette fører til at mange nå forventer en slakere rentebane enn for bare noen måneder siden. Altså kan forbrukerne fortsatt forvente lave renter. 

- Sammenlikner man rentene man får på innskuddskontoen kontra utlånsrenten får man et dårlig regnestykke for forbrukeren. Slik har det vært en stund. Man trodde allikevel at rentebanen skulle bli brattere enn hva som nå ser ut til å bli tilfelle. Når rentene fortsatt blir holdt nede bør man prioritere nedbetaling av gjeld, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

 

Lån og buffer i ett

At det lønner seg å nedbetale gjeld når rentene er lave kommer ikke som noen bombe for de fleste. Derimot kan det være nyttig for mange å se an hvilke lånebetingelser og hva slags lån man har. Det kan hende har godt av å bytte om på produktene man har i banken.

- Jeg vil ikke anbefale det ene produkter fremfor den andre, men det er ingen tvil om at det kan være gunstig for en strukturert person å benytte seg av rammelån, sier hun.

 Fordelen er at du hele tiden har penger tilgjengelig dersom du skulle trenge en buffer.

- Med et rammelån bygger du opp din egen buffer jo mer du betaler ned på lånet. Da har du i prinsippet en bufferkonto og et lån i en og samme pakke, sier Sandmæl.

Rammelånet krever i de fleste tilfeller en belåningsgrad på maks 75 prosent.

- Lånet fungerer som en slags kreditt som du er blitt innvilget på forhånd. Ettersom rentene er såpass lave på innskuddskonto er det mye mer lønnsomt å slenge alle pengene i denne kurven, sier hun.

 

Ikke salg på boliglån

- Allikevel vil bankene praktisere relativt streng utlånspraksis. Selv om renta er lav er det ikke "salg" på boliglån. Bankene vil fortsatt kreve at du kan betjene renter som er langt høyere enn dagens, og du må kunne stille minimum 10 prosent egenkapital.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer