Tjen flere tusen før nyttår

Gå til hovedinnhold

Tjen flere tusen før nyttår

Har du eiendom i ett av disse seks landene kan du hente masse penger i rentefradrag for tidligere år.

Nå blir det mer attraktivt å kjøpe bolig i Tyskland, Italia, Portugal, Malta, Belgia og Bulgaria. Klager du til skattemyndighetene innen nyttår kan du i tillegg få fradrag for de siste tre årene. Fristen gjelder fra utgangen av ligningsåret.

- Alle som eier eiendom i disse landene bør klage på ligningen. Send inn klage for så lenge du har eid eiendommen, men myndighetene vil sannsynligvis påberope seg treårsregelen. Du har allikevel ingenting å tape, sier advokat Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

 

I strid med EØS-avtalen

Frem til nå har nordmenn med feriebolig i EØS-land som har en såkalt unntaksskatteavtale med Norge fått redusert rentefradraget sitt hvert år. For mange skatteytere dreier dette seg om titusen i ekstra skatt.

- Reglene har hele tiden vært i strid med EØS-avtalen og er blitt endret. ESA har ment at reglene har gjort det mindre attraktivt å investere i bolig disse landene enn for eksempel Spania, hvor man har fått fullt rentefradrag, sier Lothe.

EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. Dets hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EØS/EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer