Lettere å klage på håndverkeren

Gå til hovedinnhold

Lettere å klage på håndverkeren

Nå skal det bli lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne.

Huseiernes Landsforbund og en rekke bransjeorganisasjoner har slått seg sammen og etablert Klagenemnda for håndverkertjenester. 

- Vi er glade for å være med på dette samarbeidet, som vi håper og tror vil være til nytte for mange huseiere, sier adm. dir Peter Batta i Huseiernes Landsforbund, som sammen med representanter for bransjeorganisasjonene lanserte den nye klagenemnda i dag.

Håndverkerklagenemnda er et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og følgende organisasjoner:

  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
  • Norske Anleggsgartnere (NAML)
  • NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
  • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Dersom håndverkerforetaket man har engasjert for å utføre arbeid på eiendommen, er medlem i en av bransjeorganisasjonene som deltar i samarbeidet, får man gratis avgjort tvister som faller inn under lov om håndverkertjenester. Hensikten er å gi forbrukerne en mulighet til enkelt å få avgjort en tvist, uten å måtte gå veien om advokater og domstolene.

Nemda løser alle typer tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten på arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre problemer. Nemnda behandler ikke saker der tvistebeløpet er under kr 5000. Klage skjer på klageskjema som kan hentes på klagenemndas hjemmeside – håndverkerklagenemnda.no. En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i Klagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet. 

- Vi ønsker å bidra til å synliggjøre skillet mellom de seriøse og de useriøse aktørene i byggebransjen og klagehåndtering er i så måte et viktig bidrag. Klagenemnda gir en grundig og faglig forankret saksbehandling hvor begge parter kommer til orde, sier Tor Backe, adm. direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS .

Nemnda ledes av lagdommer Peter Meyer, og består for øvrig av to representanter fra hver av bransjeorganisasjonene samt to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer