Koder sikrer boligkjøpet

Gå til hovedinnhold

Koder sikrer boligkjøpet

Koder brukes ikke bare til å skjule informasjon. Fra nå kan du også få vite om en boligtakst er forfalsket eller ikke ved hjelp av QR-koder.

Tekst: Dag Erik Kongslie

Forfalskning av takster og tilstandsrapporter forekommer. Med QR-koder vil du nå kunne avsløre falske boligtakster. QR-koden vil kjapt gi deg informasjon om rapporten er godkjent av NITO-Takst og at den er utført av en godkjent NITO- Takstingeniør.

- Falske takster har ført til utbetalinger av lån på feilaktig grunnlag. Derfor vil vi innføre dette systemet på hver rapport, hvor koden er spesifikk for hvert takstobjekt. Koden kan leses av med din smarttelefon eller iPad og er både enkel og gratis å bruke, sier leder Kai-Haftor Olsen i NITO-Takst.
Ifølge Olsen er det blitt utbetalt flere titalls millioner kroner basert på falsk grunnlag.

- Dette er et problem som er økende og vi ønsker å strupe dette før det eskalerer, forklarer han.

Fungerer som en strekkode

Vet du ikke hva en QR-kode er kan det enkelt forklares med at den fungerer som en vanlig strekkode, slike som du finner på matvarer.

- Fordelen med QR-koden er at det ikke kreves noe avansert instrument for avlesing, slik som man har i butikker. Via din smarttelefon laster du ned et program, altså en applikasjon, som via kameraet på telefonen leser av informasjonen som finnes i koden, sier Olsen.

Slike koder brukes i flere sammenhenger i forbindelse med å komprimere informasjon. Hittil har det vært mest vanlig å integrere en link til en hjemmeside i slike koder, men det blir mer og mer vanlig å reise billettløst på både tog og fly ved hjelp av disse kodene. Slike leseprogrammer kan du laste ned til alle smarttelefoner via internett.
I boligtakstsammenheng er det meningen at alle takstmenn som er medlem av NITO-Takst skal melde inn sin takstrapport. Deretter blir det automatisk laget en QR-kode når taksten genereres i programmet.

- I de tilfellene noen gjør forsøk på å manipulere en takst, ønsker vi å innføre en automatisk e-postvarsling til den takstmannen som har utarbeidet taksten om at et forsøk på innbrudd i dokumentet er registrert.

Det har også blitt oppdaget at både medlemmer og ikke-medlemmer har benyttet seg av falske skjemaer som er til forveksling like de man bruker i NITO-Takst. Kodene vil sette en umiddelbar stopper for slikt misbruk ettersom blant annet forbrukere umiddelbart kan sjekke om taksten er reell.

Etterlengtet løsning

Både meglerbransjen og finansnæringen er meget positive til den nye teknologien. Dette er enda et skritt nærmere å «friskmelde» en næring som mange har et blandet forhold til.

- Vi vet at slike forfalskninger har forekommet, men tilfellene har vært få slik vi oppfatter det. Derimot er vi meget positive til alle hjelpemidler som gjør takst- og meglerbransjen gjennomsiktig og som hindrer juks, sier daglig leder Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- En eiendomsmegler skal innhente, kontrollere og viderebringe opplysninger. Kontrollfasen vil med dette bli mye enklere og sikrere, sier han.
 
Finansnæringen på sin side har vært bekymret for utstrakt svindel i form av å ta opp større lån enn man har hatt anledning til ved hjelp av falske takstrapporter.

- Dette er åpenbart med på å sikre oss mot for høye utbetalinger. Vi har lenge vært på jakt etter en løsning som kunne verifisere slike ting, og her ser det ut til at vi virkelig har kommet et stort steg i riktig retning. Kanskje er dette den beste løsningen. Vi er i hvert fall meget positive. Jeg vil nesten si det er genialt, sier fagsjef Jan Daniel Juniszewski i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Siden de aller fleste i dag har tilgang til en smarttelefon kan alle laste ned et gratis verktøy for å lese av kodene.

- Vi snakker her om et allment kjent verktøy som er lett tilgjengelig, gratis og som ikke har noen som helst administrasjonskostnader. Jeg kan vanskelig se hvordan dette kan gjøres bedre og jeg håper vi raskt kommer inn i en slik standard, sier han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler