Grensene strekkes

Gå til hovedinnhold

Grensene strekkes

Boliglån for unge med bankens beste betingelser har så langt vært forbeholdt dem under 34 år. Nå har første bank satt opp grensen til 40 år.

EGEN BOLIG: Mange unge drømmer om eget hus eller leilighet, og med dagens boligpriser kan det være greit å beholde bankens beste rente lengst mulig.

Storebrand er først ute med å heve øvre aldersgrense for Boliglån for unge.

Mens du tidligere måtte være under 34 år for å få den gunstigste boliglånsrenten, kan nå kunder til og med 40 år få slike betingelser.

– 40-åringer er i en annen fase i livet nå enn de var for noen tiår tilbake. Mange 34-åringer har bare noen få år bak seg i arbeidslivet, og er langt fra ferdige med å bygge seg opp økonomisk, sier Kristin Nøkleby Holth, kommunikasjonssjef i Storebrand Bank.

De andre bankene har ingen planer om å følge etter med det første.

Ting skjer senere

Nordmenn tar lengre utdanning enn tidligere, får sin første jobb senere og etablerer familie senere i livet. Gjennomsnittlig månedslønn har litt mer enn doblet seg de siste tjue årene, mens boligprisene er mer enn firedoblet i samme perioden, ifølge tall fra SSB. 

Dette gjør at mange er godt over 34 år før de har råd til å kjøpe boligen de virkelig ønsker seg.

– I dag skjer alt senere i livet enn tidligere. Derfor hever vi den øvre aldersgrensen for når Boliglån for unge kan tas opp, sier Holth.

Bankens beste rente beholder de helt til de bytter bolig eller gjør en opplåning etter at de har fylt 41 år.

Ingen følger etter foreløpig

Hos de fleste andre bankene går grensen ved 34 år, den følger med andre ord boligsparing for ungdom, BSU.

Aldersgrensen for Boliglån ung er også hos Nordea på 34 år, de har ingen planer om å endre den.

- Det er tøff konkurranse i bransjen og alle følger med på hverandres produktutvikling. Vi i Nordea tror på at konkurransedyktige priser, med tilgjengelig kundeservice 24 timer i døgnet, boliglån på søndager, bank både på mobil og nett og autoriserte rådgivere står seg godt, sier Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef i Nordea Norge.

I DNB ser man det samme.

- Hos oss er grensen 34 år, og det henger sammen med aldersgrensen for BSU. Vår erfaring er at de som er mellom 34 og 40 er mer opptatt av en god rente enn av å bli kalt ungdom. Vi kommer absolutt til å være konkurransedyktige for denne gruppen også fremover, selv om vi ikke har umiddelbare planer om å forlenge ungdomstiden, sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

Danske bank har heller ingen planer om å heve aldersgrensen.

- Boliglån Ung tilbyr vi til kunder under 34 år uansett hvor mange boliger de har hatt tidligere, så det er ikke kun førstegangskjøpere som får dette tilbudet. Betingelsene beholdes utover 34 år så lenge de ikke gjøres vesentlige endringer på lånet som opplåning eller boligbytte, sier Silje Arntsberg, kommunikasjonsrådgiver i Danske Bank.

Når det er to om lånet så er det den yngstes alder som teller. 

Ikke eget tilbud for unge

I Handelsbanken sier de at de har konkurransedyktige tilbud til unge kunder, men at de jobber annerledes enn andre banker.

- Vi setter ikke pris ut fra alder, men ut fra hver enkelt kunde. Unge behandles derfor akkurat som andre kunder, og får det de trenger av lån, kort, mobilløsninger og god rådgivning, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken.

Bytter boliglånsbank som aldri før

1 av 4 boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. Det innebærer at anslagsvis 350 000 nordmenn har utnyttet bankkonkurransen det siste året. 

Den ferske undersøkelsen som er gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge viser at ni prosent har byttet bank og 17 prosent har forhandlet seg fram til lavere rente i sin nåværende bank.

– Det er høyere tall enn vi noensinne har sett tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Det er førtiåringene som er ivrigst på å bytte bank, mens de over 50 bytter sjeldnest.

Det er utsikter til bedre lånerente som er den vanligste årsaken til at folk velger å bytte bank, samt service, teknologi og tilgjengelighet. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler