Gratis husrom i 25 dager

Gå til hovedinnhold

Gratis husrom i 25 dager

Et splitter nytt nullutslippshus med all den nyeste teknologien står klart for den som vil prøve.

Kunne du tenke deg å bo i en lab som samtidig er et nullutslippsbygg?

I så fall kan du bli den neste som flytter inn i bygget over i oktober.

– Vi søker mennesker som er nysgjerrige på å bo i et nullutslippshus, og vi ønsker med dette å invitere interesserte i Trondheimsområdet til å bo i huset i en periode på ca. 25 dager, sier Ruth Woods, seniorforsker ved Sintef Byggforsk.

Innovativ teknologi

Living Lab er en enebolig som er bygget for å demonstrere hva som skjer når folk tar i bruk en CO2-nøytral bygning i norsk klima.

Huset har et areal på ca. 100 m2, og er bygd med state-of-the-art teknologi for måling av energisparing og utnyttelse av fornybar energi.

– Vi ønsker å se på tekniske og energimessige utfordringer, og ikke minst på samspillet mellom beboerne og teknologien i lavenergibygget, sier Woods.

Formålet med Living Lab er å teste ut ny teknologi og nye materialer, og dette er første gang alle de nye teknologiene og produktene sammen møter "vanlige" brukere.

ZEB-forskerne vil studere beboernes bruk av disse innovative teknologiene.

Alle aldersgrupper er interessante

Seks ulike grupper på to til fire personer søkes til å bo i huset i forskjellige tidsrom.

Yngre personer mellom 18 og 30 år, barnefamilier og par over 60 år er spesielt aktuelle.

I løpet av perioden vil det blant annet gjennomføres intervjuer, deltakende observasjon og måling av energibruk.

– Vi ønsker å finne ut om mennesker i ulik aldersgruppe og livssituasjon bruker huset på forskjellig måte. Derfor søker vi ulike beboergrupper til laben, sier Woods.

Det vil ikke være nødvendig med forhåndskunnskaper eller teknisk kompetanse for å bo i huset.

– Living Lab vil være klar for innflytting rundt 1. oktober, så interesserte bør melde sin interesse så snart som mulig, oppfordrer Woods.  

Under ZEB-konferansen i Trondheim 16. september vil det bli mulighet for omvisning i Living Lab for de som er interessert.

ZEB Living Lab

* Er et forsøksbygg under oppføring i regi av ZEB.

* Bygget finansieres av Norges forskningsråd, NTNU og SINTEF Byggforsk.

* Living Lab er en fleksibel enebolig som skal brukes til å forske på hvordan ulike beboere benytter ulike typer teknologier (f.eks. styringssystemer), og hvordan forskjellig bruk kan ha innvirkning på energibruken.

* Beboerne vil skiftes ut over tid.

* Likeså kan energikilder, ventilasjons- og oppvarmingsmåter endres i byggets levetid, slik at man kan studere oppfattelsen av komfort og velvære.

* De vil også teste ut nye materialer og komponenter.

* Bygningen, som er et nullutslippsbygg, vil utstyres med ca. 70 kvm bygningsintegrerte solceller. 

Kilde: Sintef Byggforsk.