Fantasi hjelper unge inn på boligmarkedet

Gå til hovedinnhold

Fantasi hjelper unge inn på boligmarkedet

Unge kjøpere sliter med å komme inn på boligmarkedet, men med en smule kreativitet kan også førstegangsetablereren komme langt.

SKUMMELT: Flere og flere unge vurderer å toppfinansiere boliglånet med forbrukslån, men få tenker over at disse har en rente på over 25 prosent. FOTO: Mikaela Solberg

Etter at Finanstilsynet satte opp kravet om egenkapital til 15 prosent ved årsskiftet, risikerer flere og flere førstegangs-etablerere å havne utenfor boligmarkedet.
Den nye ordningen får store konsekvenser blant unge boligkjøpere, siden de sjelden har råd å finansiere høye boliglån på egen hånd. Ifølge en undersøkelse som Ipsos MMI gjennomførte for DNB i sommer, får fire av ti unge økonomisk assistanse fra foreldrene ved kjøp av sin første bolig. Verst er situasjonen i Oslo, hvor hele seks av ti førstegangsetablerere får støtte av foreldre eller andre.
Å kjøpe bolig blir altså i høy grad et spørsmål om hvor
mye penger foreldrene har.


Flere tar forbrukslån
 

forbrukslan bankkort unge boligkjop

Langt ifra alle unge har egenkapital nok for å få lån, eller foreldre med økonomiske resurser til å støtte dem. En utvei som blir mer vanlig blant unge førstegangs-etablerere, er å ta opp forbrukslån eller søke om kredittkort for å dekke opp for egenkapitalkravet. Ikke bare har slike lån høye renter, men de skaper også en ond sirkel i den unge boligkjøpers økonomi. Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Fokus bank, har hver femte person under 30 år planer å søke om kredittkort eller forbrukslån.

Det er de med lavest bruttoinntekt som er mest ivrige til å ta opp lån, og flesteparten av de som ble spurt skal bruke pengene på å dekke opp for manglende egenkapital ved boliglån.


Egeninnsats blir egenkapital


For den som er villig å bo litt utenfor byen, finnes ofte flotte boliger til en mye rimeligere pris enn i mer sentrale strøk. Noen utbyggere på mindre steder tar også kreativiteten i bruk for å lokke til seg unge førstegangsetablerere. Et eksempel på dette er Tun Eiendom i Nes kommune, som tester ut en ordning hvor boligkjøpere kun trenger å bidra med ti prosent egenkapital. De resterende fem prosentene dekker kjøperen opp for ved eget arbeid.

– Det et kun snakk om innvendig arbeid – å isolere, sette opp kjøkken og legge gulv for eksempel. Vi skreddersyr en timeplan sammen med kjøperne, og arbeidet vil skje i tett samvirke med en byggentreprenør. Vi overlater ikke en verktøykasse til kjøperen, forklarer Syver Oliver i Tun Eiendom.


Gammel metode med ny vri


Firmaet vil organisere en plan for fremdriften av byggearbeidet sammen med kjøperne, og arbeidet vil i hovedsak foregå på helg- og kveldstid. Prosjektet er i tråd med myndighetenes direktiv for boligsalg, siden Tun Eiendom vil påta seg det juridiske ansvaret for byggene. 

 – I gamle dager var det helt vanlig å gjøre egeninnsats når man kjøpte hus. Dette vil være et spesielt lønnsomt tilbud for unge boligkjøpere, som kanskje ikke har 15 prosent egenkapital, sier Oliver.

Kjøper vil ha full garanti og reklamasjonsrett på boligen sin, og materialkostnadene vil bli dekket av eiendomsfirmaet. Som kjøper er man forpliktet til å delta på alle arbeidstimer som blir avtalte, og Oliver anslår at byggeprosessen vil ta rundt fire måneder. Tanken er at kjøperne skal jobbe sammen på lag, og assistere hverandre i arbeidsprosessen.


Samarbeid med DNB

 

Bjertnestunet Nes egeninnsatsprosjekt

FOTO: Bjertnestunet utvikling AS

Tun Eiendom har åtte hus ute til salgs, siden prosjektet fortsatt er på prøvestadiet. Byggingen på Bjertnestunet en halvtime utenfor Oslo er allerede satt i gang, og DNB har gått inn som samarbeidspartner. Når kjøperen har ferdigstilt huset sitt, vil banken verditaksere boligen. Et lån tilsvarende 85 prosent av boligens verdi vil bli utbetalt og kjøperen kan formelt overta huset sitt. Kjøperen trenger altså kun å bidra med ti prosent egenkapital og så lenge DNB gjør jobben sin, vil ikke prosjektet være i strid med Finanstilsynets regler for boliglån.

– Vi tar ikke stilling til enkelte lånesøknader, men legger til grunn at banken foretar forsvarlige kredittvurderinger basert på Finanstilsynets retningslinjer, sier kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet.


Andre muligheter


For ungdommer som ikke har tilstrekkelige økonomiske resurser til å få boliglån, kan et såkalt
startlån fra Husbanken være et alternativ. Startlånet gir førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte en mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Disse grupper oppfyller sjelden private bankers kriterier til boliglån, men kan via Husbanken enten få toppfinansiert et ordinært boliglån eller, i sjeldne tilfeller, full finansiering. Ifølge statistikk fra Husbanken er det en stor del førstegangsetablerere som søker om startlån, og disse tallene har økt etter at Finanstilsynet strammet inn kravene for å få boliglån.

En annen måte å komme seg inn på markedet, er å gå sammen med en venn for å kjøpe bolig. Dette vil ikke bare gjøre det enklere å komme over kravet på 15 prosent, men øker også tilbudet av boliger. Som førstegangsetablerer må man ofte godta en lavere standard enn gjennomsnittet, men med egenkapital fra to personer vil valgmulighetene på markedet være vesentlig større. 
Det blir mer og mer vanlig at forbrukerøkonomer råder unge førstegangsetablerere til å alliere seg med en venn ved boligkjøp. Metoden er spesielt populær i Oslo, hvor boligprisene er ekstra høye. En viktig huskeregel her er å skrive en skikkelig kontrakt som tar seg av alle juridiske spørsmål. Å bo sammen kan sette selv det sterkeste vennskap på prøve, og hvis man må flytte fra hverandre bør det finnes klare avtaler på hvordan dette skal foregå.

 miso@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler