Boligsalg under lupen

Gå til hovedinnhold

Boligsalg under lupen

Forbrukerombudet har sjekket alle salg for lokkepriser.

SALGSPRIS: Forbrukerombudet er opptatt av at spriket mellom verditakst, prisantydning og salgspris ikke er for stort.

Alle salg i august og september i Oslo, cirka 2700 salg gjort av 156 eiendomsmeglerkontorer, er undersøkt.

Tallenes tale er positiv, den største andelen av boligene ble solgt til prisantydning eller med mindre positive eller negative avvik.

I enkelte områder ser man likevel større avvik. 

Fornøyde

Tilsynet med salg gjennomført i august og september viser at de fleste boliger er priset riktig med tanke på forventningene i markedet.

- Særlig i august var det et hett boligmarked i Oslo og mange boliger gikk langt over verditakst, det er imidlertid gledelig å se at det store flertallet av boligene prises riktig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Men tidligere i år hadde forbrukerombudet også et tilsyn hvor de så tendenser til lokkepriser i Oslo. 

Prises for lavt på Oslo øst

- Enkelte steder i hovedstaden ser vi for mange og for store avvik mellom prisantydning og det boligen faktisk gikk for. Vi ser også en tendens til en ukultur hos enkelte kjeder som skryter av at boliger har gått langt over prisantydning, sier Nergård.

Hos flere eiendomsmeglerkontorer er mer enn 60 prosent av boligene solgt til en pris som ligger mer enn 10 prosent høyere enn prisantydningen. De fleste har markedsområde på Oslos østkant.  
- Det er grunn til å stille spørsmål ved om enkelte meglere har en villedende praksis ved at de bevisst priser boligene lavt for å tiltrekke seg flere på visning. Vi ser at hos enkelte kontor går flertallet av boligene godt over prisantydning, sier Nergård.  

De har sendt brev til alle de kontorene som har et avvik på mer enn 10 prosent mellom prisantydning og salgssum på mer enn 60 prosent av boligene.

I tillegg er det gjennomsnittlige avviket mellom prisantydning og salgssum ved disse kontorene på mellom 16 og 19 prosent, noe ombudet mener er et høyt avvik – uavhengig av «trykk i markedet».

Dette gjelder:

  • Eiendomsmegler 1 i Gamle Oslo, Grorud og Sinsen
  • Ihus St. Hanshaugen/Bislett og Sagene
  • Aktiv Grünerløkka/Torshov
  • Krogsveen Gamle Oslo
  • Privatmegleren Primera

Viktig med interne rutiner og kontroll

Forbrukerombudet er fornøyd med at denne lokkeprisaksjonen viser at det store flertallet priser riktig.

Når ombudet ser at enkelte skiller seg negativt ut ber de kontorene det gjelder om en forklaring. De ber dem om å se på egne rutiner og praksis, og ta nødvendige grep.   

- Om det er snakk om lokkepriser eller underprising så har begge deler samme ulempe for forbrukeren. Man bruker unødvendig mye tid og ressurser på visninger hvor man uansett ikke vil få råd til boligen. Vi ber kontorene gjøre det de kan for å endre kurs, avslutter Nergård.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer