Valentines: Ikke la dere forføre!

Gå til hovedinnhold

Valentines: Ikke la dere forføre!

14. februar er dagen for romantikk, men – og denne er mest til dere jenter - ikke la dere forføre av en blomsterkvast, en hjerteformet sjokoladebit eller et restaurantbesøk med din kjære. Det er boligen hans som teller.

Valentines er dagen da man skal la romantikken blomstre, men man må ikke legge hodet helt på hylla bare fordi hjertet banker litt ekstra hardt. Med andre ord: Når hjertet sier «Ja, ham vil jeg flytte inn til» bør hodet automatisk supplere med et «Husk samboerkontrakt.»

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

For sent

Det er dessverre slik at kvinner generelt er de som taper mest på det når de går inn i samboerskap uten samboerkontrakt. Eller: Strengt tatt er det når de går ut av samboerskapet at de virkelig taper, men da er det jo for sent. Og det er dessverre slik at faren for at forhold går dukken er overhengende.

I følge SSB ble det i 2016 og 2017 tatt ut ca. 10 500 separasjoner. Av disse tok i underkant av 10 000 ut skilsmisse. Det betyr at vi de senere årene har hatt en skilsmisserate på 44 prosent i Norge. For par av samme kjønn er skilsmisseraten derimot lavere enn for heterofile par. Av likekjønnede par var raten ikke høyere enn 33 prosent.

For samboerskap antas andelen å være enda høyere.

Undersøkelser viser at betraktelig flere menn enn kvinner eier bolig. I mange tilfeller står felles bolig i hans navn, eller kvinnen flytter inn uten å kjøpe seg inn.

Dermed står hun mer eller mindre på bar bakke dersom forholdet ryker.

Verdiene

- Derfor er det ved samboerskap ekstremt viktig å være bevist på hva man har med seg inn, og hva man bruker pengene på underveis. Det helt typiske er at kvinnen flytter inn i mannens bolig: De deler utgiftene slik at han fortsetter å betale alle faste utgifter, som renter og avdrag på lånet, mens hun handler forbruksvarer; mat, reiser, klær til eventuelle barn og så videre, sier Karianne Listerud Lund, advokat i Huseiernes Landsforbund og ekspert på eierskapsproblematikk tilknyttet samboerforhold.

Hun fortsetter:

- Den dagen de bryter opp har han nedbetalt boligen sin, mens hun har kastet penger rett ut av vinduet i den forstand at hun ikke har fått bygd opp noen verdier, sier Listerud Lund.

Et par kan ha vært samboere i femti år – men hvis huset står i den enes navn, risikerer den andre å gå helt tomhendt ut. Ikke særlig romantisk, i grunnen. Tall fra NAV viser også at ni av ti minstepensjonister er kvinner.

Ikke bare kvinne-tap

Det finnes selvsagt nok av eksempler på at også menn kommer økonomisk dårlig ut av samboerforhold som ryker. Så heller ikke menn bør miste hodet helt av søte smil og kvinnelist på en dag som Valentines.

Typiske eksempler på at menn kommer dårlig ut av samboerskap er at han har lagt ned en masse arbeidstid og penger i oppussing av hennes familiehytte eller bolig, og ved brudd ikke får noen del i verdiøkningen.

- Et ekstremt vanlig spørsmål jeg får er dette: «Vi har kjøpt bolig, og det står i skjøtet at vi eier halvparten hver, men jeg har skutt inn mye mer penger enn min (snart forhenværende) samboer. Da kan det vel ikke være rettferdig at vi ved brudd må dele likt?» Svaret er da at med mindre en annen fordelingsnøkkel står i skjøtet – som må være tinglyst – eller er avtalt på annet vis, så har du en dårlig sak, sier Lund.

Samboeravtale er løsningen

Det er en utrolig enkel, billig og god forsikring mot uføret man kan havne i ved et samboer-havari: Samboeravtale!

 

- Med en samboeravtale har dere oversikt over hvem som tar med seg hva inn i samboerskapet – og hvem som tar med seg hva ut. Avtalen lister opp hva som skal være i eneeie, hva som skal være i sameie, og den klargjør rettigheter, forpliktelser og gjeld. Ikke bare vil den gjøre et eventuelt brudd mye mindre konfliktfylt – jeg tror også at bare det å fylle ut kontrakten vil bevisstgjøre begge parter om hva samboerskapet har å si for dem, rent økonomisk. Det er kanskje ikke dét man tenker på når man er nyforelsket og full av fremtidsplaner ved en sammenflytting – men det burde det virkelig være, sier Lund.

Ifølge SSB lever i underkant av 40 prosent av befolkning mellom 25 og 34 år i samboerskap. Tidligere undersøkelser fra SSB konkluderer med at samboerskap opphører to til tre ganger så hyppig som ekteskap.

Does he love me…

… I want to know – How can I tell if he loves me so? Dette er starten på en hit fra 1960-tallet. Det romantiske svaret på spørsmålet i sangen er «It’s in his kiss».

Kyss er sikkert vel og bra, men når man har fått avklart saken på den måten, eller hvilken måte man nå måtte foretrekke, bør man komme seg ned fra den rosa skyen og se om det virkelig er hold i kyssets vage løfter. En samtale om en samboerkontakt kan være en fin måte å ta tempen på forholdet på.

Men vil det ikke ødelegge den gryende romantikken å komme trekkende med en avtale som tross alt handler om å sikre partene hvis forholdet ryker? Og når i alle dager kan det være riktig i det hele tatt å bringe et slikt tema på bane?

Advokatens råd er klart: Så tidlig som mulig.

- Å skrive samboeravtale bør komme opp som et tema allerede fra man begynner å planlegge å flytte sammen, sier Lund. Hun påpeker at det blir vanskeligere dersom man venter. Og legger til at jenter slett ikke bør vegre seg for å være den som tar opp saken:

- Jeg vil jo tro at de fleste moderne menn i dag vil sette pris på bevisste kvinner som ønsker å ta vare på seg selv og sine verdier, sier Lund.

 

Lovgiver er uromantisk

Dersom du tenker at disse tingene er uromantisk, kan det kanskje hjelpe å være klar over at lovgiver har et ekstremt uromantisk syn på både samboerskap og ekteskap.

- Lovgiver ser på samboerskap som et bevisst valg om ikke å sammenblande økonomien. Dette i motsetning til ekteskap, hvor sammenblanding av økonomi skjer med mindre man avtaler seg ut av det ved særeie, sier Lund.  

 

For deg som er samboer

Medlemskap i Huseierne trygger samboerskapet ditt:

→ Gratis samboerkontrakt - med smart utfylling
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om arv og samliv

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året!

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer