Se opp for kulturminner

Gå til hovedinnhold

Se opp for kulturminner

Skal du bygge på huset eller sette opp garasje? Se deg nøye omkring. Du kan straffes hvis du bygger for nær kulturminner.

Huseiere bør være ekstra påpasselige når de skal bygge på hus, hytte eller garasje. Er det et kulturminne på tomten, eller i nærheten av der du har tenkt å bygge, er det nemlig ikke bare å sette i gang med hammer og spiker – selv om kommunen gir grønt lys. Det er nemlig fylkeskommunen som i de aller fleste tilfeller er kulturminnemyndighet. Dersom kommunen mangler fagkunnskap og ikke melder ifra om byggeplanene til fylkeskommunen, er det huseier som blir sittende med problemene, og som kan bli idømt både bot og fengsel for brudd på kulturminneloven.

Kulturminnekriminalitet

Mange huseiere gjør seg skyldige i kulturminnekriminalitet, forteller Perry Rolfsen, førstekonservator ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Han har jobbet med avsløring av kulturminnekriminalitet i en årrekke, og ser stadig vekk eksempler der huseiere må i retten for å ha bygget for nær et kulturminne – selv om kommunen har sagt ja til byggeplanene.

Han råder utbyggere til ikke å stole blindt på kommunen. Planlegger du bygging i et område der du vet det kan være kulturminner bør du sjekke at ikke bare kommunen, men også fylkeskommunen har godtatt planene før du setter i gang.  
- Selv om en del kommuner har skjerpet seg de siste årene, ser vi stadig saker der kommunen bryter loven og tiltakshaver får problemer, sier Rolfsen.

Trekk gardinene til side

Også Huseiernes Landsforbunds juridiske avdeling råder tiltakshavere til å se seg nøye omkring før de setter spaden i jorda.

- Vi vil råde alle våre medlemmer til å dra til side gardinene og se nøye etter i hagen og området rundt om det er en gravhaug eller andre kulturminner der før de sender søknad til kommunen om oppføring av påbygg, tilbygg, garasje eller terrasse, sider advokat Thore Eithun Helland. Han var forsvarer for Oddmund Rustad under en straffesak i Follo tingrett høsten 2008. Rustad var ilagt en bot på 50 000 kroner for å ha støpt en såle til en garasje for nær en gravhaug. Kommunen hadde sagt ja til planene. Rustad ble i dette tilfellet frifunnet, men saken viser at selv om det er kommunen som har hovedansvaret for at kulturminneloven blir fulgt, kan også den enkelte borger bli bøtelagt etter straffebestemmelsen i kulturminneloven.

- Dersom du vet om at det er et automatisk fredet kulturminne inne på eiendommen din, eller på naboeiendommen, må du ikke sett i gang med å gjøre noe med tiltaket før du er helt sikker på at fylkeskommunen er blitt varslet og har gitt grønt lys for tiltaket, sier Helland. Han understreker at Huseiernes Landsforbund fullt ut støtter det viktige kulturminnevernet som både kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren driver med, men påpeker at huseierne er avhengige av at alle offentlige instanser utfører sine plikter etter lovverket. 
 

- Dersom ikke alle gjør som de skal, risikerer vi at ett av våre medlemmer på nytt blir bøtelagt og tiltalt, sier Helland.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer