Hold betalingen tilbake om nødvendig

Gå til hovedinnhold

Hold betalingen tilbake om nødvendig

Håndverkertjenesteloven gir deg flere sanksjonsmuligheter dersom arbeid blir vesentlig forsinket eller det foreligger en mangel.

Dersom håndverkerens arbeid blir vesentlig forsinket, har du i utgangspunktet flere muligheter. Den trolig mest effektive er å holde tilbake betalingen for arbeidet til det er ferdigstilt. Dette kan du trygt gjøre med håndverkertjenesteloven i hånd.  Du har også rett til å kreve erstatning fra håndverkeren, men bare dersom du på grunn av forsinkelsen lider et økonomisk tap; tort og svie har du ikke uten videre rett til å få økonomisk erstatning for.

En annen mulighet ved forsinkelse er å heve avtalen. Dersom jobben allerede er halvgjort, kan du heve for det som står igjen, men du kan også heve alt sammen hvis det er til vesentlig ulempe for deg å heve halve jobben. Det kan det være dersom det for eksempel er umulig å finne håndverkere som vil fortsette på den halvgjorte jobben.

Har du ikke gjort avtale om det, kan du ikke kreve at håndverkeren betaler dagmulkter for forsinkelse. Dette bør du derfor sørge for å få med i kontrakten på forhånd.

Mangel 

Foreligger det en mangel ved håndverkerens arbeid, har du i utgangspunktet mange av de samme mulighetene som ved forsinkelse. Men i tillegg til å holde tilbake betaling, kreve erstatning eller heving, kan du kreve at håndverkeren kommer tilbake og retter det som er galt. Håndverkeren har på sin side rett til å få utbedre feilen, så lenge rettingsforsøket ikke skjer til vesentlig ulempe for deg som forbruker.

- Vesentlig ulempe kan det være dersom for eksempel håndverkeren gang på gang har kommet tilbake til huset ditt for å rette opp én og samme feil, og dette har ført til et såpass dårlig forhold mellom dere at det blir en belastning for deg å få vedkommende tilbake enda en gang. Eller det kan enkelt og greit være at håndverkeren har vist at han eller hun ikke er kompetent til å utbedre den aktuelle mangelen, forklarer advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

I så fall kan det være en bedre løsning å kreve et prisavslag for tjenesten som vil dekke kostnadene ved å utbedre feilen, noe du også har rett til i følge håndverkertjenesteloven.

De samme kravene til utbedring, prisavslag og så videre kan du stille dersom håndverkeren har brukt materialer som ikke holder mål. Unntaket er dersom du selv har valgt materialer og på tross av advarsler fra håndverkeren, som har en veiledningsplikt, har insistert på å bruke dem.  

Dyrere enn beregnet

Hvis arbeidet viser seg å bli dyrere enn beregnet, kommer dine rettigheter an på hva du har avtalt med håndverkeren på forhånd. Har du fått en fastpris på oppdraget, må håndverkeren holde seg til denne, og han eller hun kan ikke da komme i ettertid og kreve mer, selv om det skulle ha oppstått uforutsette utgifter underveis. Har du derimot fått et prisoverslag for jobben, skal den endelige prisen for ferdig utført arbeid ikke overstige denne prisantydningen med mer enn 15 prosent, med mindre du har fått beskjed om dette på forhånd, eller håndverkeren har fått prisbelastninger for uforutsette forhold som kan lastes deg som forbruker. Har håndverkeren utført tilleggsarbeider for deg vil naturligvis også prisen kunne gå over femten prosent over antydningen.   

Det er verdt å merke seg at prisen du får oppgitt skal være inkludert merverdiavgift. Dersom ikke noe annet er presisert skal du derfor ikke kunne få denne avgiften som et overraskende tillegg til sluttregningen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler