Strømmaster skremmer

Gå til hovedinnhold

Strømmaster skremmer

Mange bekymrer seg for å bo for nære kraflinjer, men hvor farlig er det egentlig?

El-overfølsomhet og allergi mot trådløse nettverk har den siste tiden fått mye oppmerksomhet i media. I boligmarkedet har folk lenge skygget unna boligene som ligger nær store, synlige høyspentlinjer.

– Når noe skaper usikkerhet velger folk ofte å avstå fra huskjøpet. Det er spesielt merkbart når det er kjøpers marked, sier eiendomsmegler Guttorm B. Olsen i Eiendomsmegler 1 på Bekkestua i Bærum til Hus & Bolig.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

 

Farlig?

Helserisikoen forbundet med å bo i elektriske og magnetiske felter er svært omdiskutert. Norges Miljøvernforbund viser på sine nettsider til studier som skal ha påvist økt risiko for brystkreft og ondartet føflekkreft for voksne, samt risiko for utvikling av leukemi hos barn.

Statens Strålevern mener at forskningen hittil ikke har kunnet utelukke en sammenheng mellom barneleukemi og eksponering i magnetfelt rundt høyspentanlegg.

– Det er mange myter forbundet med det å bo nær et høyspentanlegg. En av grunnene kan være at forskningen på området til dels både er mangelfull og sprikende, sier avdelingsdirektør Gunnar Saxebøl i Statens Strålevern.

 

Utredningsverdi

Styrken på magnetfeltet rundt strømledninger måles i Tesla. Ved bygging av nye kraftlinjer, eller nye boliger i nærheten av eksisterende kraftlinjer, er anbefalingen at partene utreder muligheten for tiltak dersom boliger havner i et magnetfelt som er kraftigere enn 0,4 mikroTesla. Det anslås at det i dag er over 16 000 boliger som befinner seg i områder med et feltnivå på 0,4 mikroTesla eller mer.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer