Kreft på få uker

Gå til hovedinnhold

Kreft på få uker

Ny dansk forskning viser at asbest kan gi uhelbredelig kreft på bare to uker.

 

Bare to til fire ukers eksponering for asbest er nok til å gi uhelbredelig kreft, så håndverkere og hjemmefiksere må være obs.

Asbest kan med andre ord være langt farligere enn man tidligere har antatt.

Dødelig

En ny vitenskapelig artikkel, publisert i «Ugeskrift for Læger» viser at asbest kan gi uhelbredelig lungehinnekreft etter en langt kortere eksponering enn tidligere antatt. Det er danske avisen.dk som melder om dette.

Lungehinnekreft er en kreftform som ofte koster pasientene livet kun året etter at diagnose er stilt. Ifølge danske tall er det ca. 400 tilfeller av asbest-relatert kreft årlig.

Rolf Petersen, overlege på Slagelse Sykehus i Danmark, synes det er overraskende at såpass korte perioder med eksponering er så farlige.

– Det skal svært lite eksponering til for å øke risikoen for lungehinnekreft, sier han til avisen.dk.

Så om man skal jobbe i bygg der man frykter at det kan være asbest, bør man alltid beskytte seg med støvmaske og heldekkende dresser. Det er nemlig farlig å puste inn asbesten.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Farlig for familie

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. 

Asbeststøv er, ifølge artikkelen, så farlig at også kjærester av de som eksponeres for stoffet kan bli syke av det.

Forskning fra Aalborg Universitetssykehus i Danmark viser at 11 av 24 kvinner har fått lungehinnekreft fordi de har hatt kjærester, ektemenn eller familiemedlemmer som har jobbet med asbest.

Forskerne er ikke helt sikre på hvordan kvinnene ble utsatt for asbest, men regner med at vasking av mennenes arbeidsklær er årsaken til eksponeringen.

Finnes i gamle bygg  

At asbest er farlig, har lenge vært en svært kjent sak blant håndverkere. Allerede på 80-tallet ble materialet helt forbudt.

Mellom 1940 og 1980 ble asbest mye benyttet som isolasjon av blant annet rør og kjeler. 

Selv om asbest ikke brukes i nye bygg, hadde materialet stor utbredelse før. Mange av disse boligene og byggene står den dag i dag.

For voksne og seriøse håndverkere er faren velkjent, siden asbestisolering har fått mye oppmerksomhet tidligere. Disse er derfor flinke å beskytte seg, mens de yngre håndverkerne gjerne ikke er klar over hvilken fare de utsetter seg for uten beskyttelse.

Om man skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold hvor det er mistanke om asbest i Norge, må man i dag ha tillatelse fra Arbeidstilsynet før man setter i gang.

Konkrete råd:

Arbeidstaker:

  • Utfør aldri asbestarbeid uten opplæring og verneutstyr.

  • Er du i tvil om det finnes asbest i bygget, be om at det blir tatt prøver.

  • Du har krav på helsekontroll før arbeidet starter og deretter minst hvert tredje år ved asbestarbeid.

Arbeidsgiver:

  • Du kan ikke sette arbeidstakere til riving, reparasjon og vedlikehold av asbest uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.

  • Sørg for at dine arbeidstakere får opplæring og verneutstyr.

  • Sørg for at dine arbeidstakere gjennomgår helsekontroll før arbeidet starter og deretter minst hvert tredje år.

Kilde: Arbeidstilsynet.