Få hjelp til trefelling

Gå til hovedinnhold

Få hjelp til trefelling

Når trærne i hagen har blitt for store, kan det bli nødvendig å felle dem. Da er det viktig å sjekke at de ikke står for nær lavspentledninger.

En tenker ikke alltid på hvor høyt et tre kan bli, eller hvor stort omfang det kan få. Når bjørka er tjue meter høy, flere meter bred og skygger for solen kan det være greit å felle den. Det kan være både problematisk og farlig å ta fatt på egenhånd. Kanskje har man ikke tilgang på nødvendig utstyr heller. Er den stor, kan det hende at bjørka ikke kan felles i full lengde uten å risikere skade på ledninger, eller at den faller over til naboens tomt. Ved søk i telefonkatalogen finner man mange bedrifter som tar trefellingsjobber. Dreier det seg om felling av trær nær strømnettet, kan det være naturlig å henvende seg til sin egen nettleverandør.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

 

Trær og nettverk

Treets grener skal ha en minimumsavstand på 0,5m til lavspentledninger. Selvfølgelig er det viktig å unngå å plante trær i umiddelbar nærhet av slike ledninger, men det tenker man ikke bestandig på.

- Det lokale Eltilsyn skal passe på at det ryddes i nærheten av slike ledninger, sier sjefsingeniør Øystein Gåserud i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), og viser til forskriften om elektriske forsyningsanlegg.

- Hvordan det gjøres når et tre må felles, er varierende. Det er en privat praksis, fortsetter han.

Ved spørsmål til Energibedriftenes landsforening (EBL) sies det at det ikke gis spesielle instrukser til nettleverandørene, fordi de selv avgjør hvilken tjeneste de vil tilby utenom det forskriften gir dem plikt til.

 

Bedre føre var

Hos Eidsiva får vi vite at det tilbys gratis trefelling for grunneier dersom treet er innenfor forskriftsmessig sikkerhetsavstand til strømlinjen. Det gjelder også for en trestamme som står så nære strømlinjen at den kan klatres i slik at man kan komme i berøring med den.

- Vi bistår med felling av trær når vi ser at det er nødvendig for personsikkerheten, og for en pålitelig kraftleveranse, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Børresen Abrante i Eidsiva. I disse tilfellene stiller vi med folk som kan gjøre jobben, avslutter hun.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer