Ved inngangen av 2015 skal alle i Norge ha en veiadresse. Det er målet Kartverket har satt seg. En egen veiadresse er viktig blant annet for at nødetatene skal finne fram. Blir det brann, eller trenger noen i husstanden øyeblikkelig nødhjelp, vil hjelpen komme raskere frem når man har en veiadresse å oppgi. I mange kommuner er det nå stor framgang, melder Kartverket, og mange som tidligere ikke har hatt vegnavn og husnummer å vise til, har nylig fått en konkret veiadresse.

Alle som får ny adresse uten å flytte, må melde dette til sine kontakter. Folkeregisteret og Posten får disse adresseendringene automatisk, men de fleste har også mange andre forbindelser som må få samme informasjon.

For å gjøre det enklere å endre adresse, har Posten utviklet en løsning på nett hvor man kan legge inn nye opplysninger og søke fram sine forbindelser. Deretter sender Posten postkort om den nye adressen til forbindelsene. Tjenesten er gratis.

Gå inn på Postens nye aderesseendrings-tjeneste
Les mer om vegadresseprosjektet i Kartverket.
Sjekk vegadressestatus for ditt fylke og din kommune

Mangler du fortsatt veiadresse? I så fall bør du ha en nødplakat! Les mer her!